จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
3c4eeee3-4596-49b8-81ea-f807b66569c1.jpg
1/5
ดูผลงาน

จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP) จัดทำ KPIs ของตนเอง

-ทำไมต้องทำแผนพัฒนาตนเอง? ในเมื่อชีวิตเรา งานเรา เป้าหมายของเรา เราควรมีสิทธินำเสนอได้ -ทำไมต้องทำเกณฑ์ประเมินผลงานของตนเอง ( KPIs)? ปัจจุบันการทำงานต้องมีการวัดผลการทำงานชัดเจน เป็นรูปธรรม จับต้องได้ การทำงานเชิงรุก ด้วยการนำเสนอ KPIs ของตนเอง ต่อหัวหน้า เป็นการทำงานที่จะได้รับคำชื่นชม ไม่ต้องรอสั่ง จากประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลในองค์กรต่อเนื่องกว่า 25 ปี ทำให้มั่นใจว่าจะช่วยแนะนำและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP) และ/หรือ เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ให้ได้ เพื่อนำไปคุยกับหัวหน้างาน เป็นการทำงานเชิงรุก (Proactive)

-ทำไมต้องทำแผนพัฒนาตนเอง? ในเมื่อชีวิตเรา งานเรา เป้าหมายของเรา เราควรมีสิทธินำเสนอได้ -ทำไมต้องทำเกณฑ์ประเมินผลงานของต...ดูเพิ่มเติม

dp2019

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
1 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 31/08/2019

รายละเอียดการให้บริการ

- แผนการพัฒนาตนเอง (IDP) - เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (KPIs) เพื่อนำไปเสนอหัวหน้างาน เป็นการทำงานเชิงรุก

ทำงาน 3 วัน
฿1,800
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง หากเกินกว่า 2 ครั้งคิดค่าบริการเพิ่มครั้งละ 300 บาท - กรณีงานด่วน คิดค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท - ยินดีให้คำปรึกษาข้อความ/เสียง ทางไลน - หากนัดหมายให้อธิบายเพิ่มเติม คิดค่าบริการเพิ่มเติม ครั้งละ 2,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง ) ไม่เกิน 2 ชั่วโมง - ส่งงานเป็นไฟล์ .docx , .pdf , .xls

ขั้นตอนการทำงาน
1

เริ่มต้นคุยรายละเอียดของงาน ว่าลูกค้าต้องการใช้บริการใด

2

สรุปงานและการบริการ

3

ส่งงานตามกำหนด/ ลูกค้าตรวจรับงาน/Review

4

แนะนำให้ลูกค้าเข้าใจ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,800
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ