จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
6e5aa9e7-61b4-4bcd-8ee1-2b20e54ba30d.jpg
1/8
ดูผลงาน

รับทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

-ทำไมต้องนโยบายคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล? เพราะ มี พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งนายจ้างจะต้องจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ นี้ - ธุรกิจใดต้องจัดทำ นโยบายคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล?? ทุกหน่วยงานที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง และลูกค้า -ถ้าไม่มีนโยบายคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล เป็นอย่างไร ไม่มีนโยบาย ไม่มีแนวทางดำเนินการ ไม่มีการขอความยินยอมผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ได้รับความเสียหายเรียกร้องค่าเสียหายได้จาก ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งคือบริษัท -ขั้นตอนต่างๆ ในการทำงาน 1. เริ่มจากคุยกันก่อน ว่าลูกค้า/ธุรกิจเป็นอย่างไร 2. จัดทำ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ลูกค้าตามขอบเขตของธุรกิจ - ข้อมูลในการอ้างอิงต่างๆ เช่น กฎหมายแรงงาน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

-ทำไมต้องนโยบายคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล? เพราะ มี พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24...ดูเพิ่มเติม

dp2019

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 3 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 01/07/2019

รายละเอียดการให้บริการ

จัดทำตามธุรกิจของลูกค้า - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1 ฉบับ (ภาษาไทย) นำไปประกาศใช้ได้ - เพิ่มเติม รับทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตาม พรบ คุ้มครองแรงงานด้วย (ภาษาไทย) - รับทำสัญญาจ้างงาน หนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้าง - แจ้งการเลิกจ้าง - รูปแบบไฟล์ .docx และ .pdf

ทำงาน 5 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง - ยินดีให้คำแนะนำทางไลน หรือ โทรศัพท์ หลังการส่งมอบงาน - หากให้เดินทางไปอธิบาย แนะนำ ปรึกษา คิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามจริง ระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ค่าบริการอัตรา 2,500 บาท/ครั้ง - เพิ่มเติม รับทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตาม พรบ คุ้มครองแรงงาน สำหรับบริษัทที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีข้อบังคีบเกี่ยวกับการทำงานด้วย. 3,000 บาท ( ภาษาไทย) - รับทำสัญญาจ้างงาน หนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้าง รายการละ 1,000 บาท - หากต้องการแจ้งเลิกจ้างและให้พนักงานพ้นสภาพพนักงาน แต่ไม่ต้องการดำเนินการเอง รับดำเนินการ รายละ 1,000-3,000 บาท ขึ้นกับความยากง่ายแต่ละเคส

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดงาน ธุรกิจของลูกค้า

2

จัดทำงานตามที่ลูกค้าต้องการ (ภาษาไทย) ส่งลูกค้า

3

ส่งงานตามกำหนด ลูกค้าตรวจรับงาน

4

หากลูกค้าต้องการให้จัดทำ ข้อบังคับการทำงานเพิ่มเติม คุยขอบเขตงาน เสนอ แก้ไขได้ 2 ครั้ง ส่งงานเพื่อตรวจรับ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
คัดลอกสำเร็จ