จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
d6b9754e-6de1-4c09-9f4c-16b74cf262b3.jpg
1/6
ดูผลงาน

รับจดทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

-ทำไมต้องจดทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน? หากเริ่มตั้งบริษัท และมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ภายใน 30 วัน เพื่อเป็นหลักประกันให้ลูกจ้าง ในกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง -ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมล่ะ นายจ้างจะมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลในองค์กรต่อเนื่องกว่า 25 ปี ทำให้มั่นใจว่าจะช่วยดำเนินการช่วยดำเนินการ ในการให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม แทนนายจ้างได้ - ข้อมูลในการอ้างอิงต่างๆ เช่น กฎหมายแรงงาน พรบ.ประกันสังคม พรบ.กองทุนเงินทดแทน พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน

-ทำไมต้องจดทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน? หากเริ่มตั้งบริษัท และมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนประกันสั...ดูเพิ่มเติม

dp2019

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 04/10/2019

รายละเอียดการให้บริการ

-เอกสารต้นฉบับการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน (ไฟล์ .pdf)

ทำงาน 10 วัน
฿4,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- ยินดีให้บริการทางเสียง/ข้อความผ่านระบบ Line - ข้อบังคับการทำงาน 3,000 บาท -จรรยาบรรณพนักงาน 3,000 บาท - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3,000 บาท - ขึ้นทะเบียน พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน 3,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ตกลงขอบเขตงาน

2

สรุขอบเขตงาน ยืนยัน ลูกค้าชำระค่าบริการ เริ่มงาน

3

ส่งงานตามกำหนด ลูกค้าตรวจรับงาน

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿4,000
คัดลอกสำเร็จ