จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
a4006629-5b39-44ab-a0f5-f33f27f8e46b.jpg
1/3
ดูผลงาน

ตรวจแก้ร่างวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอก (ไทย/อังกฤษ)

- ตรวจและแก้ไขวิทยานิพนธ์ ป.โท และ ป.เอก บทที่ 1, 3, 4 และ 5 (ไทย/อังกฤษ) - รับเขียน Abstract (ไทย/อังกฤษ)

- ตรวจและแก้ไขวิทยานิพนธ์ ป.โท และ ป.เอก บทที่ 1, 3, 4 และ 5 (ไทย/อังกฤษ) - รับเขียน Abstract (ไทย/อังกฤษ)...ดูเพิ่มเติม

doktor

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

80%
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
7 วัน
เวลาทำงาน
13 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 14/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ
ตรวจแก้วิทยานิพนธ์บทที่ 1 และ/หรือ 3

ผลตรวจแก้บทที่ 1 และ/หรือ 3 ในรูปแบบ MS Word, PDF, Excel/SPSS (ถ้ามี)

ทำงาน 7 วัน
฿4,000
ตรวจแก้วิทยานิพนธ์บทที่ 4

ผลตรวจแก้บทที่ 4 ในรูปแบบ MS Word, PDF, Excel/SPSS (ถ้ามี)

ทำงาน 10 วัน
฿5,000
ตรวจแก้วิทยานิพนธ์บทที่ 5

ผลตรวจแก้บทที่ 5 ในรูปแบบ MS Word, PDF, Excel/SPSS (ถ้ามี)

ทำงาน 14 วัน
฿7,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- ตรวจแก้งานร่างวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และอื่นๆ เริ่มต้นที่ 4,000 บาท - งานภาษาอังกฤษ เริ่มต้นที่ 5,000 บาท - สามารถต่อรองระยะเวลาการทำงาน และราคางานได้

ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบถามข้อมูลการวิจัยในภาพรวม และเฉพาะส่วนที่ต้องการให้ตรวจแก้งาน

2

ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ โดยอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ เพื่อความถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า

3

ใช้เวลาในการปรับแก้งาน ประมาณ 1 สัปดาห์ หรือตามที่ตกลงกันไว้

4

ส่งผลงานให้ลูกค้าตรวจสอบ

5

ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยไฟล์งาน MS Word, PDF, SPSS/Excel (ถ้ามี)

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿4,000
5.0(3)
คัดลอกสำเร็จ