จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
8f850ce5-1403-43df-8748-e79b652d3119.jpg
1/1
ดูผลงาน

เขียนโปรแกรมรวบรวมข้อมูลหรือดูดข้อมูล

รับเขียนโปรแกรมรวบรวมข้อมูล (ดูด/ดึงข้อมูล) จากเว็บไซต์ หรืออืน ๆ ตามต้องการ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์หรืออื่น ๆ - สามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ ทั้งข้อความ รูปภาพ และไฟล์ต่าง ๆ แยะแยกหมวดหมู่ตามเงื่อนไขที่ต้องการ - สามารถตั้งเวลา และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการดูดข้อมูลได้ตามต้องการ - เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล และสามารถ export เป็นไฟล์ชนิดต่าง ๆ ได้ - คิดราคาตามขนาดข้อมูล จำนวนข้อมูล และความยากง่าย

รับเขียนโปรแกรมรวบรวมข้อมูล (ดูด/ดึงข้อมูล) จากเว็บไซต์ หรืออืน ๆ ตามต้องการ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์หรืออื่น ๆ - สามารถด...ดูเพิ่มเติม

demonixz

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

93%
งานสำเร็จ
15 ครั้ง
ขายได้
5 วัน
เวลาทำงาน
179 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ส่งมอบข้อมูลตามขอบเขตและจำนวนที่ตกลงเป็นไฟล์ csv/xls/sql/text อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยคิดราคา 500 บาท บวกกับ 0.1 - 0.2 บาทต่อ record

ทำงาน 5 วัน
฿3,000
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
4.9(13)
คัดลอกสำเร็จ