จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
7c090c75-eadd-4353-8be1-dbf83066ac73.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับเขียนสคริปท์ - รีวิว (Review) - บทความโฆษณา (Advertorials) สำหรับสินค้าและบริการทุกชนิด

รับเขียนสคริปท์โฆษณา รีวิว บทความโฆษณา สำหรับสินค้าและบริการทุกชนิด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Advertising Script - Product and Services reviewing Online Content Advertorials

รับเขียนสคริปท์โฆษณา รีวิว บทความโฆษณา สำหรับสินค้าและบริการทุกชนิด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Advertising Script - Pro...ดูเพิ่มเติม

dealphabet

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 1 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 10/01/2020

รายละเอียดการให้บริการ

ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างจะไ้ด้รับบทความตามความต้องการที่ได้ตกลงกันเอาไว้แล้วในรูปแบบไฟล์ .docx และ ไฟล์ .pdf

ทำงาน 3 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท สำหรับ 500 คำแรก (ภาษาไทย) และ 750 บาท (ภาษาอังกฤษ) บทความโฆษณา / รีวิว ขนาดยาวกว่า 500 คำ คิดราคาคำละ 1 บาท สำหรับภาษาไทย และราคาคำละ 1.50 บาท สำหรับภาษาอังกฤษ Service is charging by word Starting from 500 THB in Thai and 750 THB in English (International) More than 500 words, will be charged 1.5 THB / word สนใจสามารถติดต่อในแชทเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม Please kindly head to 'Chat' for further information

ขั้นตอนการทำงาน
1

พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดและคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ

2

พูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง / ชนิดบทความ ความยาว รูปแบบหรือลักษณะของระดับการใช้ภาษาในบทความ

3

ประเมินและตกลงราคา

4

เริ่มทำงาน

5

ส่งงานเพื่อตรวจอนุมัติ

6

แก้ไขงาน (ถ้ามี)

7

ส่งงาน Final

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
คัดลอกสำเร็จ