จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
a39baea7-082b-4e93-8440-da3f552094b1.jpg
1/4
ดูผลงาน

พิสูจน์อักษร ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ โดยนักเขียน Bilingual

แปลและตรวจทาน กวี บทความ เรื่องสั้น และ นิยาย และงานเขียนทุกชนิด [อังกฤษ - ไทย] พร้อมตรวจแกรมม่าภาษาอังกฤษ (โปรดระบุ British / American / International) และภาษาไทยยึดหลักตามราชบัณฑิตยสถาน

แปลและตรวจทาน กวี บทความ เรื่องสั้น และ นิยาย และงานเขียนทุกชนิด [อังกฤษ - ไทย] พร้อมตรวจแกรมม่าภาษาอังกฤษ (โปรดระบุ Bri...ดูเพิ่มเติม

dealphabet

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 1 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 19/02/2020

รายละเอียดการให้บริการ
งานพิสูจน์อักษรภาษาไทย (รูปแบบ + ไวยากรณ์)

✅ ไฟล์ Word จะแก้ไขคำผิดผ่าน Track Changes (แสดงการแก้ไข) ✅ ส่งมอบให้ 2 ไฟล์คือ ไฟล์ที่แสดงการแก้ไข และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ✅ ไฟล์ PDF จะเป็นการไฮไลต์และคอมเมนต์คำที่ให้แก้ไข ✅ แก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เนื้อหาเดิม) ✅ เริ่มงานได้ทันทีหลังตรวจรับงาน ✅ ส่งมอบตรงตามเวลาที่ตกลง

ทำงาน 1 วัน
฿250
งานพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ (รูปแบบ + ไวยากรณ์)

✅ ไฟล์ Word จะแก้ไขคำผิดผ่าน Track Changes (แสดงการแก้ไข) ✅ ส่งมอบให้ 2 ไฟล์คือ ไฟล์ที่แสดงการแก้ไข และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ✅ ไฟล์ PDF จะเป็นการไฮไลต์และคอมเมนต์คำที่ให้แก้ไข ✅ แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (เนื้อหาเดิม) ✅ ส่งมอบตรงตามเวลาที่ตกลง

ทำงาน 1 วัน
฿280
งานพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย (รูปแบบ + ไวยากรณ์) จำนวนมากกว่า 50 หน้า

✅ ไฟล์ Word จะแก้ไขคำผิดผ่าน Track Changes (แสดงการแก้ไข) ✅ ส่งมอบให้ 2 ไฟล์คือ ไฟล์ที่แสดงการแก้ไข และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ✅ ไฟล์ PDF จะเป็นการไฮไลต์และคอมเมนต์คำที่ให้แก้ไข ✅ แก้ไขงานได้ไม่เกอน 3 ครั้ง (เนื้อหาเดิม) ✅ ส่งมอบตรงตามเวลาที่ตกลง

ทำงาน 3 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

🌐 งานพิสูจน์อักษรภาษาไทย (รูปแบบ + ไวยากรณ์) ราคาเบื้องต้น ▶ ขนาด A5 ฟอนต์ 16 ไม่เกิน 200 คำ ราคา หน้าละ 6 บาท ▶ ขนาด A4 ฟอนต์ 16 ไม่เกิน 500 คำ ราคา หน้าละ 15 บาท ▶ มากกว่า 500 คำ แต่ไม่เกิน 3,000 คำ ราคาคำละ 2.5 สตางค์ 🌍 งานพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ (รูปแบบ + ไวยากรณ์) ราคาเบื้องต้น ▶ ขนาด A5 ฟอนต์ 16 ไม่เกิน 200 คำ ราคา หน้าละ 8 บาท ▶ ขนาด A4 ฟอนต์ 16 ไม่เกิน 500 คำ ราคา หน้าละ 20 บาท ▶ มากกว่า 500 คำ แต่ไม่เกิน 3,000 คำ ราคาคำละ 3 สตางค์ 👌 งานพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย (รูปแบบ + ไวยากรณ์) จำนวนมาก ราคาสำหรับงานจำนวนมากกว่า 3,000 คำ ▶ ภาษาไทย คิดราคาคำละ 1.8 สตางค์ ▶ ภาษาอังกฤษ คิดราคาคำละ 2.4 สตางค์ 👉 ต้องการราคาพิเศษ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน
1

รับงานจากผู้ว่าจ้าง

2

พูดคุยรายละเอียด

3

ตรวจแก้ไขงานด้วย Track Changes สำหรับไฟล์ Word และไฮไลต์+คอมเมนต์สำหรับไฟล์ PDF ตามระยะเวลาที่กำหนด

4

ส่งงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ

5

ส่งงานขั้นสุดท้าย (เพื่อปิดจบงาน)

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
คัดลอกสำเร็จ