จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
891295a3-47ee-44b4-820c-85a2acca3ade.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับ เขียน Caption เขียน Content เพื่อโฆษณาในสื่อ Facebook, IG, LINE

1. เขียน Caption คือการเขียนข้อความดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าอ่านรายละเอียดโปรโมชั่น หรือเนื้อหาที่สินค้าต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 2. การเขียน Content คือการเขียนเนื้อหาที่ประกอบกับภาพเพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เกิดความน่าสนใจ

1. เขียน Caption คือการเขียนข้อความดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าอ่านรายละเอียดโปรโมชั่น หรือเนื้อหาที่สินค้าต้องการสื่อสารไปยั...ดูเพิ่มเติม

dbsclub

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
7 วัน
เวลาทำงาน
33 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

1. Content ข้อความล้วน(ลูกค้าหารูปเอง หรือมีรูปอยู่แล้ว) Content ละ 490 บาท กรณีเหมา 10 Content ราคา 4,500 บาท (450 บาท/ชิ้น) 2. Content ภาพและข้อความ ชิ้นละ 1,900 บาท กรณีเหมา 10 Content ราคา 16,000 บาท (1,600 บาท/ชิ้น) 3. เขียน Caption ชิ้นละ 490 บาท กรณีเหมา 10 Caption ราคา 4,500 บาท (450 บาท/ชิ้น)

ทำงาน 7 วัน
฿490
ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นของสินค้า ประเภทงานที่ต้องการ

2

แจ้งประเมินราคา และลูกค้าชำระเงินเข้าสู่ระบบ Fastwork

3

หลังจากจ่ายเงินแลว จะติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดของงาน

4

ส่งงานให้เลือก 3 แบบ

5

เลือก 1 แบบ ปรับงานได้ไม่เกิน 5 ครั้ง หรือไม่เกินระยะเวลาสัญญา

6

ส่งงาน Content ส่งเป็น ภาพพร้อมข้อความ Caption ส่งเป็นข้อความ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿490
4.4(5)
คัดลอกสำเร็จ