จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
f01e80eb-8917-453b-8aad-f69515fceff0.jpg
1/6
ดูผลงาน

รับทำวิจัย วิจัยตลาด รับแปลผลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

รับทำวิจัย วิจัยตลาด รับแปลผลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS งานบริการประกอบด้วย 1. การเขียนในส่วนของบทนำ (Introduction) 2. การรวบรวมและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review) 3. การเขียนระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) 4. การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis result) (วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม SPSS : Statistical Package for the Social Sciences) 5. การเขียนสรุปผลการวิจัย (Conclusion)

รับทำวิจัย วิจัยตลาด รับแปลผลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS งานบริการประกอบด้วย 1. การเขียนในส่วนของบทนำ (Introduction) 2. การร...ดูเพิ่มเติม

dada1980

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
64 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ในส่วนของการแก้ไขงานวิจัย ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดงานแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่างานวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์

ทำงาน 3 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

จุดเด่นที่จะได้รับจากการใช้บริการ research108.com 1. ผู้จัดทำมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย 2. รับประความถูกต้องของเนื้อหางาน 3. จัดทำงานวิจัยที่ได้รับการว่าจ้างให้เสร็จตามกำหนดเวลา รับผิดชอบงาน ไม่ทิ้งงาน 4. แก้ไขงานวิจัยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 5. ให้คำปรึกษาและอธิบายวิธีการทำงานวิจัยให้ลูกค้าทราบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6. ผลงานวิจัยที่จัดทำเป็นงานใหม่ทุกชิ้น ไม่มีการทำซ้ำหรือการคัดลอกผลงานของผู้อื่น 7. จัดทำด้วยรูปแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานวิจัย 8. ข้อมูลทฤษฎีต่าง ๆ ได้มาจากแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น จากห้องสมุดหรือฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมส่งข้อมูลประกอบให้ลูกค้าอ่านเพิ่มเติมได้ 9. สามารถนัดพบเพื่อคุยรายละเอียดงานวิจัยหรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ จากผู้จัดทำตามที่ลูกค้าต้องการได้ 10. การรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
4.2(3)
คัดลอกสำเร็จ