จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
80c4ef37-642d-471e-bf4a-3ef8f54e5f4a.jpg
1/6
ดูผลงาน

รับเขียน script รวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่

รับเขียน script ดึงข้อมุลจำนวนมาก จากเว็บไซด์ที่ต้องการ เพื่อนำมาเป็น reference - สามารถ ดึงข้อมูลต่างๆ จาก website ที่ต้องการ และจำแนกหมวดหมู่ - สามารถ รวบรวมรูปภาพ มาเก็บไว้ยัง server เพื่อใช้ในส่วนที่จำเป็น - สามารถ ตั้งเวลาให้ดึงข้อมุลได้ ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ - ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บลง ฐานข้อมูล ไม่สูญหาย - รับติดตั้ง script บนเครื่องลูกค้า เพื่อยืดหยุ่นต่อการทำงาน - เราสามารถเขียน script ตามที่ลูกค้าต้องการได้ ลักษณะงาน และจำนวนข้อมูล มีผลต่อราคาว่าจ้าง - งานที่รับมาจะไม่ได้ทันที เพราะ ตัว script ต้องใช้เวลาในการดึงข้อมูลมาเก็บในระบบ

รับเขียน script ดึงข้อมุลจำนวนมาก จากเว็บไซด์ที่ต้องการ เพื่อนำมาเป็น reference - สามารถ ดึงข้อมูลต่างๆ จาก website ที่...ดูเพิ่มเติม

cloverink

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

95%
งานสำเร็จ
21 ครั้ง
ขายได้
5 วัน
เวลาทำงาน
73 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ราคาขั้นต่ำสุด จะได้ข้อมูล เป็น file text/csv/xls/sql โดยคิดราคาเริ่มต้นที่ 0.1 - 0.2 บาท ต่อ record 550 บาทคือค่าโปรแกรม แล้วจะ + ราคา data ตามทีหลัง

ทำงาน 5 วัน
฿550
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿550
4.9(19)
คัดลอกสำเร็จ