จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
cd4ab014-7e62-4d85-89bb-6a4d960f92cc.jpg
1/10
ดูผลงาน

เขียนโปรแกรม ไมโครคอลโทรเลอร์ MCU ระบบควบคุมอัตโนมัติ

รับเขียนโปรแกรม MCU arduino ESP NodeMcu Raspberry C++ Python สั่งงานเซ็นเซอร์ต่างๆ smart farmer, smart home IoT ระบบควบคุมต่างๆ ระบบจดจำใบหน้า สิ่งของ

รับเขียนโปรแกรม MCU arduino ESP NodeMcu Raspberry C++ Python สั่งงานเซ็นเซอร์ต่างๆ smart farmer, smart home IoT ระบบควบค...ดูเพิ่มเติม

classaudio

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 2 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 25/12/2019

รายละเอียดการให้บริการ
โปรแกรมทั่วไปไม่ซับซ้อน

โค้ดโปรแกรม ตามภาษาที่จ้างเขียน , PDF บล็อคไดอะแกรมการทำงานของโปรแกรม

ทำงาน 3 วัน
฿500
โปรแกรมทั่วไป + ชิ้นงาน

โค้ดโปรแกรม ตามภาษาที่จ้างเขียน , PDF บล็อคไดอะแกรมการทำงานของโปรแกรม , ชิ้นงาน ,Schematic

ทำงาน 7 วัน
฿2,900
โปรแกรม ตรวจจับ ควบคุม มีความซับซ้อน + ชิ้นงาน

โค้ดโปรแกรม ตามภาษาที่จ้างเขียน , ไฟล์ PDF บล็อคไดอะแกรมการทำงานของโปรแกรม Datasheet ของอุปกรณ์ที่ใช้ ชิ้นงาน ,ข้อมูลการทดสอบ ไฟล์ PDF

ทำงาน 14 วัน
฿6,200
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคางานขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ประเภทของงาน และเวลาในการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน
1

พูดคุยรายละเอียดและขอบเขตของงาน

2

ประเมินราคาและวันจัดส่งงาน

3

เริ่มงาน พร้อมกับรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ

4

ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบงานพร้อมให้คำแนะนำอธิบายต่างๆ ก่อนจะส่งงาน

5

ส่งงาน เสร็จสิ้นกระบวนการทำงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
คัดลอกสำเร็จ