จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
38578422-2ef4-4cdb-b822-1880ffbda1ff.jpg
1/11
ดูผลงาน

บริการออกแบบPCB วงจรอิเล็กทรอนิกส์

รับออกแบบ PCB 1 Layer , 2 Layer ไม่รับคัดลอกPCBของคนอื่นทางเรามีหน้าที่ออกแบบเท่านั้นไม่รับทดลองวิจัยวิเคราะห์วงจรลูกค้าต้องเป็นผู้ทดลองหรือหาวงจรมาเอง และทางเราจะพิจารณาความยากง่ายของวงจรเพื่อที่จะได้กำหนดราคาและระยะเวลาในการออกแบบ ทางเราจะแจ้งให้ท่านผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะๆเพื่อท่านจะได้งานที่สมบูรณ์และตรงกับที่จ้าง

รับออกแบบ PCB 1 Layer , 2 Layer ไม่รับคัดลอกPCBของคนอื่นทางเรามีหน้าที่ออกแบบเท่านั้นไม่รับทดลองวิจัยวิเคราะห์วงจรลูกค...ดูเพิ่มเติม

classaudio

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 2 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 25/12/2019

รายละเอียดการให้บริการ

ผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขงานได้2ครั้งหรือแล้วแต่สมควร ไม่รับออกแบบใหม่ทั้งหมด ไฟล์ที่จะได้จากทางเรา PDF .PcbDoc Gerber

ทำงาน 3 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคาและเวลาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของวงจร งานเล็กๆก็รับทำจะคิดราคาเป็นกรณีพิเศษ ราคาอาจะต่ำกว่า 1,000 บาท หรือ มากกว่า 2,500 บาท ติดต่อสอบถามได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน
1

เขียน Schematic ที่ทางลูกค้าส่งมาให้

2

ส่ง Schematic ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะออกแบบ PCB

3

เริ่มออกแบบ PCB พร้อมรายงานความคืบหน้าในการออกแบบ

4

ให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนส่งงาน เป็น 3D PCB หรือ อื่นๆ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
คัดลอกสำเร็จ