จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
6878eec0-e812-4cb4-8a2b-d2df81f734dc.jpg
1/13
ดูผลงาน

สร้างโปรแกรมทุกระบบงานด้วย Microsoft Access

ราคา 3,900 บาท มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ - ระบบที่มีขนาดเล็กและไม่มีความซับซ้อน - ระบบที่มีหน้าเมนูหลักแบบ Ribbon - ระบบที่มีการลงชื่อเข้าใช้แต่ไม่มีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน - ไม่สามารถใช้งานพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ (อัพเกรดได้) - จัดเก็บข้อมูลในไฟล์เดียว (อัพเกรดได้) - ระบบมีการจำกัดจำนวนฟอร์ม ตาราง และรายงาน (ขึ้นอยู่กับงาน) - ระบบสามารถ Export Data เป็นไฟล์ .xls, .pdf ได้

ราคา 3,900 บาท มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ - ระบบที่มีขนาดเล็กและไม่มีความซับซ้อน - ระบบที่มีหน้าเมนูหลักแบบ Ribbon - ระ...ดูเพิ่มเติม

choochat

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
49 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 24/06/2019

รายละเอียดการให้บริการ

ราคา 3,900 บาท มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ - ระบบที่มีขนาดเล็กและไม่มีความซับซ้อน - ระบบที่มีหน้าเมนูหลักแบบ Ribbon - ระบบที่มีการลงชื่อเข้าใช้แต่ไม่มีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน - ไม่สามารถใช้งานพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ (อัพเกรดได้) - จัดเก็บข้อมูลในไฟล์เดียว (อัพเกรดได้) - ระบบมีการจำกัดจำนวนฟอร์ม ตาราง และรายงาน (ขึ้นอยู่กับงาน) - ระบบสามารถ Export Data เป็นไฟล์ .xls, .pdf ได้

ทำงาน 1 วัน
฿3,900
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

กรณีอัพเกรดระบบ มีรายละเอียดดังนี้ - ใช้งานร่วมกันได้โดยมีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน เริ่มต้น 3,000 บาท - แยกฐานข้อมูล (Back-End) ออกจาก Front-End 500 บาท - เพิ่มหน้าเมนูหลักแบบกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง 2,000 บาท - เพิ่มฟอร์มการตั้งค่าระบบสำหรับ User level เริ่มต้น 2,000 บาท - เพิ่มฟอร์ม ตาราง รายงาน ฟังก์ชั่น เริ่มต้น 1,000 บาท - เพิ่มการ Import (txt, xls, pdf) ข้อมูลเพื่อสร้างรายงาน เริ่มต้น 1,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยจุดประสงค์และรายละเอียดของฐานข้อมูล

2

ส่งข้อมูลเดิมที่มี,ตัวอย่างข้อมูลใหม่ที่ต้องการให้มี,รายงานเดิมที่มี,ตัวอย่างรายงานใหม่ที่ต้องการมาให้ผู้พัฒนา

3

ผู้พัฒนาประเมินราคาและระยะเวลาในการทำงาน

4

ผู้พัฒนาจะเริ่มทำงานหลังจากได้รับการยืนยันจาก Fastwork

5

เมื่องานเสร็จจะส่งไฟล์งานให้ผู้ว่าจ้าง

6

ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูล ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนจุดประสงค์หรือรายละเอียดมากจนต้องทำการรื้อระบบหรือทำระบบใหม่

7

การเปลี่ยนรายละเอียดของฐานข้อมูลอาจมีผลต่อกำหนดเวลาในการเสร็จงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,900
5.0(6)
คัดลอกสำเร็จ