จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
c47c6b41-22f1-4284-8648-f8cdc6ae8693.jpg
1/12
ดูผลงาน

รับพิมพ์งาน/จัดformat/จัดรูปเล่ม ทำบรรณานุกรม/Reference เอกสารทุกประเภท 📄

🔹 พิมพ์งานภาษาไทย - อังกฤษ จากต้นฉบับ "ทุกรูปแบบ" 🔹 จัดรูปเล่ม/จัด format งานวิจัย, Thesis, รายงานประจำปี, Abstract Book, Full paper, etc. 🔹 พิมพ์และกรอกข้อมูลได้ทั้ง Word, Excel, PowerPoint 🔹 สอบถามได้ตลอดเวลา 🔹 รับทุกงานค่ะทั้งงานด่วนและไม่ด่วน 💵 ราคาเริ่มต้น 250 บาท 💵 🔥 กรณีงานด่วนส่งงานภายใน 1 วัน จำนวนงานไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 🔥

🔹 พิมพ์งานภาษาไทย - อังกฤษ จากต้นฉบับ "ทุกรูปแบบ" 🔹 จัดรูปเล่ม/จัด format งานวิจัย, Thesis, รายงานประจำปี, Abstract Bo...ดูเพิ่มเติม

charinthip

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
8 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
งานพิมพ์ตามต้นฉบับ

พิมพ์ตามเอกสารต้นฉบับ 📌ส่งไฟล์ต้นฉบับเป็น word pdf ppt หรือรูปภาพ 📌ภาษาไทย-อังกฤษ ตัวอักษรล้วน 20 หน้า 📌มีสมการ, ตาราง, กราฟ 15 หน้า 📌ส่งงานเป็นไฟล์ word หรืออื่นๆ ตามตกลง 📌แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

ทำงาน 2 วัน
฿250
งานพิมพ์ด่วน 🔥

พิมพ์ตามเอกสารต้นฉบับ 📌ส่งไฟล์ต้นฉบับเป็น word pdf ppt หรือรูปภาพ 📌ภาษาไทย-อังกฤษ ตัวอักษรล้วน ไม่เกิน 20 หน้า 📌มีสมการ, ตาราง, กราฟ ไม่เกิน 15 หน้า 📌ส่งงานเป็นไฟล์ word หรืออื่นๆ ตามตกลง 📌แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

ทำงาน 1 วัน
฿500
จัดformatเอกสาร/จัดรูปเล่ม

เอกสารที่จัด format เรียบร้อยแล้วในรูปแบบตามที่ตกลงในใบเสนอราคา ✅ พร้อมรันสารบัญ, สารบัญตาราง, สารบัญรูปภาพ 📌ส่งไฟล์ต้นฉบับเป็น word 📌ส่งงานเป็นไฟล์ word หรืออื่นๆ ตามตกลง 📌แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

ทำงาน 2 วัน
฿300
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

💎งานพิมพ์ตามเอกสารต้นฉบับราคาตามความยากง่ายของต้นฉบับ 📌ภาษาไทย-อังกฤษ ราคาเริ่มต้นหน้าละ 10 บาท 📌มีสมการ, กราฟ, ตาราง +เริ่มต้น 5 บาทต่อแผ่น 📌ส่งไฟล์ต้นฉบับเป็น word pdf ppt หรือรูปภาพ 📌ส่งงานเป็นไฟล์ word หรืออื่นๆ ตามตกลง 📌แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง 💎 จัด format/รูปเล่ม ✅ พร้อมรันสารบัญ, สารบัญตาราง, สารบัญรูปภาพ ✅ แก้ไขได้สองครั้งตาม comment ของผู้ตรวจงาน 📌น้อยกว่า 50 หน้า หน้าละ 13 บาท 📌จำนวน 51 - 100 หน้า หน้าละ 11 บาท 📌จำนวน 101 - 300 หน้า หน้าละ 10 บาท 📌จำนวน 301 - 400 หน้า หน้าละ 9.5 บาท 📌มากกว่า 400 หน้า หน้าละ 9 บาท 💎จัดบรรณานุกรม/Reference อย่างเดียวสอบถามได้ค่ะ ราคา 100 -900 บาท ⭐ ราคาขึ้นลงได้ตามความยากง่ายของงาน ต่อรองได้ค่ะ ⭐

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าส่งต้นฉบับพร้อมรายละเอียดงานเพื่อประเมินราคาค่าบริการ

2

จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า (ต่อรองได้)

3

หลังตกลงราคาเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ fastwork

4

ระบบยืนยันการชำระเงิน และเริ่มดำเนินงานตามข้อตกลง

5

จัดส่งงานให้ลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด

6

ลูกค้าตรวจสอบงาน โดยสามารถแก้ไขได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในใบเสนอราคา

7

ลูกค้าอนุมัติงานในระบบ

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ