จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
4231843d-119d-488d-a683-48659032228b.jpg
1/9
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

วิเคราะห์แผนการตลาด การสร้างแบรนด์ และการพัฒนาธุรกิจ

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เริ่มต้น 1,700 บาท/ชั่วโมง ลงพื้นที่จริง เพื่อความลุ่มลึกของเนื้องาน - ให้ปรึกษาทางโทรศัพท์/ลงพื้นที่จริง วิเคราะห์ Business operation เสมือนมีแผนกการตลาดและการจัดการออนไลน์ - ส่งมอบแผนการตลาด กลยุทธ์การจัดการ ในรูปแบบของ Infographic ที่เข้าใจง่าย ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (หลังจากได้รับคำปรึกษาแล้ว) - ให้คำปรึกษาทั้งภาษาไทย-อังกฤษ แก่ธุรกิจทุกประเภท ทั่วประเทศไทย - ให้คำปรึกษาพิเศษ เป็น Business mentor ลงลึกในรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงแบบเป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เริ่มต้น 1,700 บาท/ชั่วโมง ลงพื้นที่จริง เพื่อความลุ่มลึกของเนื้องาน - ให้ปรึก...ดูเพิ่มเติม

chanatips

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
20 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
Package A: ยอดนิยม!! เริ่มต้นที่ 1,700 บาท (ลงพื้นที่่หน้างานจริง)

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เริ่มต้น 1,700 บาท/ชั่วโมง (เริ่มต้นที่ 2 ชม. ลงพื้นที่หน้างานจริง) **เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้ว แต่!! ไม่ทราบแนวทางที่ชัดเจนการไปต่อ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวถึงสถานที่ (On-site service) - แนวทางเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การจัดการ การวางแผนการตลาด และการวัดผลที่เกี่ยวข้อง >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

ทำงาน 1 วัน
฿1,700
Package B: PROMOTION จบที่ 900 บาท!! (ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 30 นาที)

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" **เหมาะสำหรับท่านที่มีแผนงานในใจอยู่แล้ว แต่!! ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่ หรือยังไม่ชัดเจนในการเดินหน้า สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - วิธีการ/แนวทางในการวางกลยุทธ์ และการจัดการ - วิธีการวัดและประเมินผลความสำเร็จของงาน - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต ** มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

ทำงาน 1 วัน
฿900
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีต่อไปนี้ 1. ต้องการให้มีการฝึกอบรมและบรรยายให้กับพนักงานในองค์กร 2. กรณีต้องเดินทางออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร 3. เป็น Project-based ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องการให้มีการประเมินผล 4. ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการติดตามงาน ตรวจสอบ และประเมินผล

ขั้นตอนการทำงาน
1

ตกลงขอบข่ายการทำงานกับผู้ว่าจ้าง **การให้คำปรึกษานี้สามารถจ้างเป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือเหมาจ่ายได้

2

ผู้รับจ้างจัดทำสรุปขอบข่ายการทำงานและรายละเอียดของชิ้นงานที่ต้องส่งมอบ พร้อมทั้งใบเสนอราคาเสนอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ

3

ผู้ว่าจ้างยืนยันขอบข่ายการทำงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนราคา (รายละเอียดตามข้อ 2)

4

ผู้รับจ้างลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษา (ในกรณีลงพื้นที่ โดยจะปฏิบัติงานตามรายละเอียดและสถานที่ตามที่ได้การตกลงในข้อ 3)

5

ผู้รับจ้างจัดทำรายงานสรุป เป็น Infographic ที่เข้าใจง่าย (นำส่งภายใน 1 วันหลังจากลงพื้นที่ปฏิบัติงาน)

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿900
5.0(3)
คัดลอกสำเร็จ