จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
9716bdcd-ef44-4a2b-aaaf-5c4fe9331980.jpg
1/9
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ การตลาด การสร้างแบรนด์ สำหรับธุรกิจ Start-up ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง

1. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อนคู่คิดทางการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Social media marketing 2. รับปรึกษาทางโทรศัพท์ และลงพื้นที่จริงวิเคราะห์ Business operation เสมือนมีแผนกการตลาดและการจัดการออนไลน์ 3. ส่งมอบแผนงาน กลยุทธ์การจัดการ ในรูปแบบของ Infographic ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (หลังจากได้รับคำปรึกษาแล้ว) 4. ให้คำปรึกษาทั้งภาษาไทย-อังกฤษ แก่ธุรกิจทุกประเภททั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 5. คำปรึกษาพิเศษ เป็น Business mentor ลงลึกในรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงแบบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

1. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อนคู่คิดทางการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Social media marketing 2. รับปรึกษาทางโทรศัพท์ และลงพื้...ดูเพิ่มเติม

chanatips

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
14 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
32 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เริ่มต้น 1,500 บาท/ชั่วโมง (เริ่มต้นที่ 2 ชม. ลงพื้นที่หน้างานจริง) เพราะประสบการณ์อย่างเดียวไม่พอ ดังนั้น ธุรกิจคุณจึงต้องการที่ปรึกษามือฉมัง บริการของเราคือ - ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวถึงสถานที่ (On-site service) - ให้แนวทางเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การจัดการ การวางแผนการตลาด ตลอดจนท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้ว แต่!! ไม่ทราบแนวทางที่ชัดเจนสำหรับเดินหน้าธุรกิจ - ให้บริการทั้งแบบรายชั่วโมง รายวัน หรือเหมาจ่าย >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

ทำงาน 1 วัน
฿1,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ต้องการให้มีการฝึกอบรมและบรรยายให้กับพนักงานในองค์กร 2. เป็น Project-based ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องการให้มีการประเมินผลงาน 3. ต้องการทีมงานเพิ่ม

ขั้นตอนการทำงาน
1

ตกลงขอบข่ายการทำงานเบื้องต้นกับผู้ว่าจ้าง **การให้คำปรึกษานี้สามารถจ้างเป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือเหมาจ่ายได้

2

ผู้รับจ้างจัดทำสรุปขอบข่ายการทำงานและรายละเอียดของชิ้นงานที่ต้องส่งมอบ พร้อมทั้งใบเสนอราคาเสนอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ

3

ผู้ว่าจ้างยืนยันขอบข่ายการทำงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนราคา (รายละเอียดตามข้อ 2)

4

ผู้รับจ้างลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษา (ในกรณีลงพื้นที่ โดยจะปฏิบัติงานตามรายละเอียดและสถานที่ตามที่ได้การตกลงในข้อ 3)

5

ผู้รับจ้างจัดทำรายงานสรุป เป็น Infographic ที่เข้าใจง่าย 1-2 หน้า (นำส่งภายใน 3 วันหลังจากลงพื้นที่ปฏิบัติงาน)

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,500
4.9(8)
คัดลอกสำเร็จ