จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
fd249a64-e72f-4496-a17c-9d0ae6e63c43.jpg
1/5
ดูผลงาน

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/หจก. และงานจดทะเบียนอื่นๆ พร้อมให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมาย

1.จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - บริการจองชื่อนิติบุคคล, บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารจดทะเบียน, บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 2.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนเลิกกิจการและเสร็จชำระบัญชี ที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้า-ออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน-ลดทุน 3.จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล 4.ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จัดทำประกันสังคม เพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคม 5.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ, ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา, เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ 6.จดทะเบียนขออนุญาตอาหารและยา (อย.) ปรึกษาและแก้ไขปัญหา ว่าความต่อสู้คดีอาหารและยา (อย.), เครื่องสำอาง, ฉลากสินค้าและโฆษณา 7.จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร* ทนายชาครยินดีให้บริการ ขอบคุณครับ :)

1.จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - บริการจองชื่อนิติบุคคล, บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารจดทะเบียน, บริการจด...ดูเพิ่มเติม

chakorn071

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
11 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
29 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
จดทะเบียนบริษัท/หจก. S

บริการจัดเตรียมแบบฟอร์ม และเอกสารสำหรับจดทะเบียนให้ลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยลูกค้าเป็นผู้นำแบบฟอร์มที่จัดเตรียม ไปจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตัวเอง

ทำงาน 1 วัน
฿1,500
จดทะเบียนบริษัท/หจก. M (ไม่จด VAT)

บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสาร และไปดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแทนลูกค้า จนกระทั่งได้รับหนังสือรับรองส่งให้กับลูกค้า (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 1,700 บาท, สำหรับ หจก. และ 6,200 บาท, สำหรับบริษัท)

ทำงาน 3 วัน
฿3,000
จดทะเบียนบริษัท/หจก. L (รวมจด VAT)

บริการรับจดทะเบียนตามแพ็กเกจที่ 2 พร้อมจัดเตรียมเอกสาร และแบบฟอร์มไปดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับสรรพากร (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 1,700 บาท, สำหรับ หจก. และ 6,200 บาท, สำหรับบริษัท)

ทำงาน 3 วัน
฿5,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท/หจก. 1,500บาท/3,000 บาท - จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า 1,500บาท/3,000 บาท - ขึ้นทะเบียนประกันสังคม(นายจ้าง) 3,000 บาท จัดทำประกันสังคมเพื่อนำส่งประกันสังคม 1,000 บาท/เดือน -จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสรรพากร 1,500บาท/3,000 บาท - จดทะเบียนเลิกกิจการและเสร็จชำระบัญชี 20,000 บาท - จดทะเบียนขออนุญาตอาหารและยา (อย.) ปรึกษาและแก้ไขปัญหา ว่าความต่อสู้คดีเรื่องอาหารและยา (อย.), เครื่องสำอาง, ฉลากสินค้า และโฆษณา 3,000 บาท - จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เริ่มต้นที่ 2,500 บาท/เครื่องหมายการค้า เริ่มต้นที่ 2,500 บาท/สิทธิบัตร เริ่มต้นที่ 10,000 บาท - เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัท 3,000 บาท/เดือน **ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมงาน หรือเอกสารได้จนกว่าจะจดทะเบียนแล้วเสร็จและส่งมอบให้แก่ลูกค้า ***ค่าบริการ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทางราชการ โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระเองตามค่าใช้จ่ายจริงครับผม

ขั้นตอนการทำงาน
1

แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการเบื้องต้นผ่านช่องทาง Fastwork

2

ทนายจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด พร้อมสรุปงานที่จะจัดทำ

3

ตรวจสอบและประเมินงาน แจ้งราคา และตกลงวันส่งมอบงานให้ลูกค้าทราบ

4

ชำระเงิน พร้อมส่งมอบงาน หรือส่งเอกสารตามนัดหมาย

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,500
5.0(8)
คัดลอกสำเร็จ