จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
5eaf1ea7-755e-42a2-b999-0bd820b5671a.jpg
1/30
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

รับเขียนไฟล์งาน 3d ตามแบบ สำหรับ CNC , 3D Print , Perspective

ประเภทงานที่สามารถทำได้ -โมเดล สำหรับงาน CNC , 3D Print -โมเดล Product -โมเดล packaging -โมเดล Perspective โปรแกรมที่ใช้ Blender , Zbrush เป็นหลัก

ประเภทงานที่สามารถทำได้ -โมเดล สำหรับงาน CNC , 3D Print -โมเดล Product -โมเดล packaging -โมเดล Perspective โปรแกรมที่ใช...ดูเพิ่มเติม

ch38974

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
11 ครั้ง
ขายได้
5 วัน
เวลาทำงาน
60 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
งานโมเดล 3D Print , CNC

ไฟล์งานงานตามข้อตกลงที่ได้ตกลงร่วมกัน -ไฟล์งานประเภท 3D obj , fbx , stl , dae

ทำงาน 5 วัน
฿2,500
งานโมเดล 3D + Render

ไฟล์งานงานตามข้อตกลงที่ได้ตกลงร่วมกัน -ไฟล์งานประเภทรูปภาพ jpg , png , hdr , exr multi layer

ทำงาน 5 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- หากมีการแก้ไขงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ตกลงร่วมกันไว้จะมีการคิดราคาตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการทำงาน
1

- คุณลูกค้าส่งแบบที่ต้องการให้ขึ้นโมเดล รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของตัวงานทั้งหมด เพื่อสะดวกต่อการประเมินราคา และการวางแผนในการทำงาน รวมถึงการประเมินตัวงานว่าอยู่ในขอบเขตความสามารถของผู้ขายงานหรือไม่ เพื่อที่คุณลูกค้าจะไม่เสียเวลาและโอกาสในการจัดจ้างผู้อื่นหากงานที่จะจัดจ้างอยู่นอกเหนือขอบเขตความสามารถของผู้ขายงาน

2

- แจ้งราคา และ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ให้คุณลูกค้าทราบ เช่นจำนวนครั้งในการแก้ วันเวลานัดหมายอัพเดทงานหรือส่งมอบงาน ฯลฯ

3

- ส่งงานให้คุณลูกค้าตามเวลาที่นัดหมายไว้

4

- การแก้ไขงานหากมีการ comment แก้ไข จำนวนครั้งในการแก้ไขเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกันไว้ หากมีจำนวนเกินกว่าที่ได้ตกลงร่วมกันไว้จะทำการคิดราคาตามความเหมาะสม

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
4.9(9)
คัดลอกสำเร็จ