จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
c88767f1-cb01-48dc-9fa5-568134a8c7e8.jpg
1/5
ดูผลงาน

รับออกแบบ เขียนแบบ จัดทำ BOQ + 3D พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง

รับงานออกแบบ เขียนแบบ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง + BOQ ประมาณราคา นำเสนองานในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมแก้ไขตามความต้องการของลูกค้า และมีเอกสารรับรองรายการคำนวณจากวิศวกรครบชุดเพื่อใช้ในการขออนุญาติก่อสร้าง

รับงานออกแบบ เขียนแบบ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง + BOQ ประมาณราคา นำเสน...ดูเพิ่มเติม

ce4149

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
38 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 31/07/2019

รายละเอียดการให้บริการ

1.แบบบ้านปริ้นกระดาษ A3 / A4 2.BOQ ประมาณราคา ปริ้น A4 3.ภาพบ้าน 3D พร้อมตกแต่งภาพ ปริ้น A4 4.ซีดีไฟล์ข้อมูลรายการที่ 1-3 (1.ไฟล์ Autocad) (2.ไฟล์ Excel) (3.ไฟล์รูปภาพ jpg) 5.รายการคำนวณโครงสร้างจากวิศกร+เอกสารรับรองวิศวกร 6.เอกสารขออนุญาติปลูกสร้างอาคาร หมายเหตุ การคิดราคา 1.รายการที่ 1-3 คิดรวมเหมาราคาเป็นตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 40 บาท 2.รายการที่ 5 คิดรวมเหมาเป็น/หลัง ราคาหลังละ 2,000 บาท ลักษณะการจ้างจะจ้างทำเฉพาะรายการที่ 1-3 ก็ได้

ทำงาน 3 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ยกตัวอย่างการจ้าง บ้าน 1 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน กว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 64 ตารางเมตร ลูกค้้าจะได้รับรายการที่ 1-4 ในราคาค่าใช้จ่ายที่ 2,560 บาท 1.แบบบ้านปริ้น A3/A4 2.BOQ ปริ้น A4 3.ภาพพร้อมตกแต่ง ปริ้น A4 4.ซีดีไฟล์ข้อมูลรายการที่ 1-4 และถ้าหากต้องการรายการที่ 5 - 6 เพิ่ม ลูกค้้าจะต้องจ่ายเพิ่มในราคาค่าใช้จ่ายที่ 2,000 บาท 5.รายการคำนวณโครงสร้างพร้อมรับรองโดยวิศวกร 6.เอกสารยื่นขออนุญาติก่อสร้างอาคาร รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,560 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าจัดส่งข้อมูล รายละเอียด รูปแบบและความต้องการ

2

จัดทำแบบร่าง พร้อมขึ้นรายละเอียด 3D คร่าวๆ ให้กับทางลูกค้า

3

ลูกค้าทำการแก้ไขรูปแบบและตามความต้องการ

4

จัดทำแบบ พร้อมรายละเอียด 3D ให้กับทางลูกค้า เพื่อทำการยืนยันแบบ

5

เมื่อลูกค้ายืนยันแบบสำเร็จ จึงได้จัดทำแบบพิมพ์ , BOQ ประมาณราคา , รายการคำนวณโครงสร้างพร้อมเอกสารรับรองจากวิศวกร , ภาพ 3D , ซีดีข้อมูล และเอกสารอื่นๆเพื่อใช้ในการขออนุญาติปลูกสร้าง

6

จัดผลงานให้กับทางลูกค้า

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
3.0(1)
คัดลอกสำเร็จ