จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
70401859-792b-4057-989a-9f50308c80d9.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับออกแบบportfolio& resume

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. หน้าปก + หน้าเนื้อหา จำนวน10 หน้า ราคา (ฟรี หน้าปกหลัง) ผู้ซื้อสามารถแก้งานได้ทั้งสิ้น 2 ครั้ง 2. เราจะส่งไฟล์สำเร็จ ประกอบด้วย ปก คำนำ สารบัญ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา เกียรติบัตรและผลงาน ภาพกิจกรรมต่างๆ โดยลูกค้าจะได้ไฟล์ 2 แบบ คือ .PDF และ .JPG

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. หน้าปก + หน้าเนื้อหา จำนวน10 หน้า ราคา (ฟรี หน้าปกหลัง) ผู้ซื้อสามารถแก้งานได้ทั้งสิ้น 2 ครั้ง...ดูเพิ่มเติม

carecare

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 10 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

หน้าปก + หน้าเนื้อหา จำนวน 10 หน้า ราคา (ฟรี หน้าปกหลัง) สามารถแก้งานได้ทั้งสิ้น 2 ครั้งทางผู้ขายจะส่งไฟล์สำเร็จ ประกอบด้วย ปก คำนำ สารบัญ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา เกียรติบัตรและผลงาน ภาพกิจกรรมต่างๆ โดยลูกค้าจะได้ไฟล์ 2 แบบ คือ .PDF และ .JPG

ทำงาน 3 วัน
฿1,200
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

เพิ่มจำนวนหน้า หน้าละ 100บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลในการทำ Portfolio

2

แจ้ง สไตล์การออกแบบ ฟ้อนท์หรืออื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ

3

ฟรีแลนซ์จะออกใบเสนอราคา ให้ลูกค้าชำระเงินเข้าระบบ ขั้นตอนที่ 4

4

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ฟรีแลนซ์เร่ิมงานได้ทันที

5

ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ ตามที่กำหนดในใบเสนอราคา

6

ฟรีแลนซ์จะทำการเตรียมไฟล์งานจริง เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า ภายใน 1 วัน หลัง Comfirm แบบ

7

ก่อนส่งมอบงาน ลูกค้าจะต้องอนุมัติจบงานและรีวิวงาน และแจ้ง e-mail ที่รับงาน หรือช่องทางที่ลูกค้าสะดวก

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,200
คัดลอกสำเร็จ