จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
38f1d384-fe3a-4851-b742-16108b582706.jpg
1/4
ดูผลงาน

หาข้อมูลเพื่องานวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ทั้งไทย/eng

รบกวนลูกค้าแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 1. เนื้อหาหรือหัวข้อที่ต้องการมีอะไรบ้าง รบกวน list ออกมาเป็นข้อๆ 2. ใช้ในงานอะไร เช่น ทำรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือ งานวิจัย 3. ต้องการให้ส่งงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 4. วันที่กำหนดส่งงาน

รบกวนลูกค้าแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 1. เนื้อหาหรือหัวข้อที่ต้องการมีอะไรบ้าง รบกวน list ออกมาเป็นข้อๆ 2. ใช้ในงานอะไร เช่น...ดูเพิ่มเติม

candyhuge

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
23 ครั้ง
ขายได้
5 วัน
เวลาทำงาน
152 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

**ข้อมูลภาษาไทยได้ 5 หน้ากระดาษ A4 ราคา 500 บาท font TH SarabunPSK 16 (เราหาข้อมูลที่มีคุณภาพให้ จากแหล่งข้อมูลที่ชือถือได้ เช่น หนังสือ วิทยานิพธ์ journal ) ***ข้อมูลภาษาอังกฤษได้ 5 หน้ากระดาษ A4 ราคา 800 บาท font TH SarabunPSK 16 (เราหาข้อมูลที่มีคุณภาพให้ จากแหล่งข้อมูลที่ชือถือได้ เช่น textbook / journal ) แก้งานได้ 1ครั้ง จะส่งไฟล์แบบ PDF เท่านั้น เมื่อลูกค้ากดอนุมัติจึงจะส่งไฟล์ wordให้ **งานเรียบเรียงหรือเขียนงานวิจัย/วิทยานิพนธ์จะเป็นราคาอีกเรทหนึ่งค่ะ โปรดสอบถามเพิ่มเติม**

ทำงาน 5 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

** บริการหาข้อมูลเพื่องานวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ทั้งไทย/ENG** ************************************************************************* สำหรับนักศึกษาปริญญาโท - ปริญญาเอก อาจารย์มหาวิทยาลัย ครู *********** สายวิชา ศึกษาศาสตร์ - สาขาวิชาสถิติ วิจัย การวัดและประเมินผล และบริหารการศึกษา สายวิชา บริหารธุรกิจ สายวิชามนุษยศาสตร์ และ อื่นๆ *************************************** เขียน/ปรับแก้วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยทั้งไทย/ENG จำนวน 1,000 คำ ภาษาไทย font angsana size 16 ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท งานที่รับทำ เช่น - โครงร่างงานวิจัย - บทที่ 1-2-3 (แต่ไม่สะดวกเก็บช้อมูลให้) - บทที่ 4 และ 5 (ในกรณีเก็บข้อมูลมาให้แล้ว) - IS // ภาคนิพนธ์ - รายงาน // การบ้าน - งานวิจัยอื่นๆ ************************************* ** หมายเหตุ ** ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการ ดังนี้ 1. เนื้อหาหรือหัวข้อที่ต้องการมีอะไรบ้าง รบกวน list ออกมาเป็นข้อๆ 2. ใช้ในงานอะไร เช่น ทำรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือ งานวิจัย 3. ต้องการให้ส่งงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 4. วันที่กำหนดส่งงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
0(20)
คัดลอกสำเร็จ