จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
7fe78316-2a9c-49c6-9b7f-ded3746d061a.jpg
1/5
ดูผลงาน

รับจัดเรียงข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS

1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน เช่น หัวข้อวิจัย // จำนวนตัวแปร 2. บอกว่าต้องการให้ทำอะไร เช่น จัดเรียงข้อมูล หรือ รันข้อมูล หรือ เขียนบทที่4 3. ตกลงราคาและทำสัญญา 4. ลูกค้าจ่ายเงินเข้าระบบและฟรีแลนซ์เริ่มทำงาน 5. ฟรีแลนซ์ส่งงาน

1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน เช่น หัวข้อวิจัย // จำนวนตัวแปร 2. บอกว่าต้องการให้ทำอะไร เช่น จัดเรียงข้อมูล หรือ รันข้อมูล ...ดูเพิ่มเติม

candyhuge

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 24 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท เฉพาะวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ผลลัพท์ออกมาโดยโปรแกรม spss (3 ตัวแปร จำนวนกลุ่มตัวอย่าง50 คน)

ทำงาน 5 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

>>> งานจัดเรียงข้อมูล เช่น ลูกค้าไปเก็บข้อมูลมาด้วยgoogle form แล้วออกมาในรูปแบบที่ไม่สามารถไปรับข้อมูลได้ ต้องแปลงเป็นข้อมูลตัวเลขก่อน ราคาอยู่ในช่วง 3,000-5,000 บาท แล้วแต่ความยากง่ายของง่าย >>> งานวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ลูกค้าได้จัดเรียงข้อมูลมาพร้อมรันแล้ว อยู่ในรูปแบบของ file excel ทางเราจะนำเข้าไปรันใน โปรแกรม spss ให้ และ นำผลมาให้ลูกค้าโดยไม่มีการอธิบายรายละเอียดข้อมูล ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท (3 ตัวแปร จำนวนกลุ่มตัวอย่าง50 คน) หากตัวแปรเยอะขึ้น หรือ จำนวนกลุ่มตัวอย่างเยอะขึ้น ราคาจะมากกว่าเดิม >>> เขียนบทที่ 4 เช่น หากทางลูกค้า ได้รับข้อมูลมาแล้ว และต้องการให้ทางเราอธิบายเพิ่มให้ ราคาเริ่มต้น จำนวน 15 หน้า 5,000 บาท ราคาขึ้นกับความยากง่ายของงาน >> ** รับเขียน / ปรับแก้ วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย **<< สำหรับนักศึกษาปริญญาโท - ปริญญาเอก อาจารย์มหาวิทยาลัย ครู และ บริษัททั่วไป ****** *รับเขียน/ปรับแก้ - โครงร่างงานวิจัย - บทที่ 1-2-3 (แต่ไม่สะดวกเก็บช้อมูลให้) - บทที่ 4 และ 5 (ในกรณีเก็บข้อมูลมาให้แล้ว) - IS // ภาคนิพนธ์ - รายงาน // การบ้าน - งานวิจัยอื่นๆ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
คัดลอกสำเร็จ