จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
9589a2ca-2a92-44ab-af00-c4fe88493810.jpg
1/7
ดูผลงาน

รับเขียน/ปรับแก้วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยทั้งไทย/ENG

ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้ 1. เนื้อหาที่ต้องการให้เขียนมีอะไรบ้าง รบกวน list ออกมาเป็นข้อๆ 2. ใช้ในงานอะไร เช่น ทำรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือ งานวิจัย 3. ต้องการให้ส่งงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 4. วันที่กำหนดส่งงาน

ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้ 1. เนื้อหาที่ต้องการให้เขียนมีอะไรบ้าง รบกวน list ออกมาเป็นข้อๆ 2. ใช้ในงานอะไร เช่น ทำ...ดูเพิ่มเติม

candyhuge

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

98%
งานสำเร็จ
47 ครั้ง
ขายได้
5 วัน
เวลาทำงาน
291 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

รับเขียน / ปรับแก้ วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย จำนวน 1,000 คำ ภาษาไทย font angsana size 16 ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท แล้วแต่ความยากง่ายของงาน หากเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นราคาพิเศษ

ทำงาน 5 วัน
฿5,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

** รับเขียน / ปรับแก้ วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย ************************************************************************* สำหรับนักศึกษาปริญญาโท - ปริญญาเอก อาจารย์มหาวิทยาลัย ครู และ บริษัททั่วไป *********** สายวิชา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ วิจัย การวัดและประเมินผล และบริหารการศึกษา สายวิชา บริหารธุรกิจ สายวิชามนุษยศาสตร์ และ อื่นๆ *************************************** รับเขียน - โครงร่างงานวิจัย - บทที่ 1-2-3 (แต่ไม่สะดวกเก็บช้อมูลให้) - บทที่ 4 และ 5 (ในกรณีเก็บข้อมูลมาให้แล้ว) - IS // ภาคนิพนธ์ - รายงาน // การบ้าน - งานวิจัยอื่นๆ รับทำ -สไลด์เพื่อเข้าสอบหัวข้อ หรือ สอบจบ - วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS , IRT , TAP รับปรับแก้งาน - วิทยานิพนธ์เพื่อเข้าสอบ - งานวิจัยอื่นๆ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿5,000
4.9(35)
คัดลอกสำเร็จ