จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
218468b2-0dd0-44c4-a232-906ce1984da7.jpg
1/6
ดูผลงาน

รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย ถูกต้อง แม่นยำ 100%

รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท อาทิ แฟนฟิค นิยาย บทความ รายงานต่าง ๆ หรืองานเขียนประเภทอื่น ๆ ตรวจทานตัวสะกด ตรวจคำผิด การเว้นวรรคตอนและการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ราคาประหยัด ถูกต้อง แม่นยำ 100%

รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท อาทิ แฟนฟิค นิยาย บทความ รายงานต่าง ๆ หรืองานเขียนประเภทอื่น ๆ ตรวจทานตัวสะกด ตรวจคำผิด...ดูเพิ่มเติม

bowbibu

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
5 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 12/06/2019

รายละเอียดการให้บริการ
50 - 100 หน้า

งานพิสูจน์อักษรและแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง จำนวนหน้า 50 - 100 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษรขนาดปกติ (14 pt.) **กรณีไม่ถึง 50 หน้า สามารถตกลงราคาก่อนได้ค่ะ

ทำงาน 2 วัน
฿250
101 - 150 หน้า

งานพิสูจน์อักษรและแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง จำนวนหน้า 101 - 150 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษรขนาดปกติ (14 pt.)

ทำงาน 3 วัน
฿350
151 หน้าขึ้นไป

งานพิสูจน์อักษรและแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง จำนวนหน้า 150 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป ตัวอักษรขนาดปกติ (14 pt.)

ทำงาน 5 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

กรณีที่จำนวนหน้าน้อยกว่า 50 หน้ากระดาษ (1 - 50 หน้า) - มีจำนวนตัวอักษรเต็มหน้ากระดาษ คิดหน้าละ 2 บาท - มีตัวอักษรเต็มเพียงครึ่งหน้ากระดาษ คิดหน้าละ 1 บาท **สามารถส่งตัวอย่างงานมาให้พิจารณาและตกลงราคากันก่อนได้นะคะ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ติดต่อและรับไฟล์งานทั้ง PDF และ word

2

ชำระเงินตามข้อตกลง

3

ตรวจสอบและแก้ไขงานให้ถูกต้องเรียบร้อย

4

ส่งงานฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
4.0(1)
คัดลอกสำเร็จ