จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
ab865114-b00f-47fd-88c9-7f87d73725f3.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับเขียน Excel Macro VBA

รับเขียน Excel Macro VAB อาทิเช่นการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ .csv , .txt เพื่อแปลงเป็น report ต่างๆตามต้องการ หลังจากส่งงานแล้วพบปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงสามารถแก้ไขงานไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รับเขียน Excel Macro VAB อาทิเช่นการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ .csv , .txt เพื่อแปลงเป็น report ต่างๆตามต้องการ หลังจากส่งงานแ...ดูเพิ่มเติม

boonkerd51

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 4 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 07/07/2019

รายละเอียดการให้บริการ

รับเขียน Excel Macro VAB อาทิเช่นการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ .csv , .txt เพื่อแปลงเป็น report ต่างๆตามต้องการ หลังจากส่งงานแล้วพบปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงสามารถแก้ไขงานไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ทำงาน 7 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- เขียน Macro เพื่อการจัดการข้อมูลแบบต่างเช่น การจัดฟอร์มเมทรายงาน , การแปลงข้อมูลจาก Text file , CSV file เป็นรายงานตามต้องการ การอัพโหลด/ดาวโหลดข้อมูลจาก Excel , Text , CSV ระหว่าง server กับเครื่อง user - หากพบปัญหาของโปรแกรมหลังส่งงานแล้วสามารถแก้ไขได้ฟรี ถ้าไม่ใช่เงือนไขใหม่ที่ไม่ได้ตกลงไว้แต่แรก - เพิ่ม/ปรับปรุงแก้ไขความต้องการของผู้ใช้ได้ฟรี 2 ครั้งหลังจากส่งงานแล้ว

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดความต้องการของลูกค้าและกำหนดขอบเขตงาน

2

เสนอราคาและระยะเวลาการทำงานให้แก่ลูกค้า ตามความยากง่ายของงาน (ระยะเวลาอาจเปลี่ยนตามความยากง่ายของงาน)

3

ลูกค้าส่งไฟล์ตัวอย่างรายงานที่ต้องการ พร้อมข้อมูลดิบที่เพื่อใช้ในการทำงาน

4

หลังจากเสร็จงานแล้วลูกค้าตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของรายงาน

5

ส่งมอบงาน และดูแลหลังจากส่งมอบงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
คัดลอกสำเร็จ