จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
433dec5d-c649-4a0a-a889-648486f6601d.jpg
1/3
ดูผลงาน

ทำแบบสอบถามและแบบฟอร์มลงทะเบียน

- Google forms ส่งงานในรูปแบบ link online - ส่งงานในรูปแบบเอกสาร MS word , pdf แก้งานได้ 2 ครั้ง

- Google forms ส่งงานในรูปแบบ link online - ส่งงานในรูปแบบเอกสาร MS word , pdf แก้งานได้ 2 ครั้ง...ดูเพิ่มเติม

bookmangoz

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
23 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 06/01/2020

รายละเอียดการให้บริการ

- Google forms ส่งงานในรูปแบบ link online : สามารถใช้ลิงค์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้สะดวกรวดเร็ว - ส่งงานในรูปแบบเอกสาร MS word , pdf : นำไฟล์ที่ได้รับไปพิมพ์ลงในกระดาษและแจกให้ผู้ตอบแบบสอบถาม - แบบสอบถามไม่เกิน 3 หน้า หาเกิน 3 หน้าคิดเพิ่มหน้าละ 30 บาท แก้งานได้จนกว่าพอใจ

ทำงาน 2 วัน
฿300
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

งานดังกล่าวราคาเริ่มต้น 300 บาท มีการจัดเรียงและตกแต่งแบบสอบถามหรือแบบลงทะเบียนได้อย่างสวยงาม กำหนดให้ไม่เกิน 3 หน้า หากเกินคิดเพิ่มหน้าละ 30 บาท

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿300
4.0(3)
คัดลอกสำเร็จ