จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
c990a6d9-8d69-4b76-95b4-42a8f34afb49.jpg
1/4
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS+Excel

- วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย SPSS และ excel - แปรผลลงใน MS word หรือ pdf

- วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย SPSS และ excel - แปรผลลงใน MS word หรือ pdf...ดูเพิ่มเติม

bookmangoz

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
23 ครั้ง
ขายได้
5 วัน
เวลาทำงาน
108 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 06/01/2020

รายละเอียดการให้บริการ

- ส่งงานในรูปแบบ microsoft word และ ตาราง output จาก SPSS - แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (มากกว่านั้น +ครั้งละ100) ** ลูกค้าควรให้ข้อมูลดิบจาก excel หรือ SPSS เท่านั้น

ทำงาน 5 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล - สถิติเชิงพรรณนา : การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD การกระจายตัวของข้อมูล กราฟทุกชนิด เริ่มต้นที่ 1,000 บาท -การสุ่มประชากรตัวอย่าง เริ่มต้น 1200 บาท - การพยากรณ์ข้อมูล : (ข้อมูลตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ) linear regression analysis , multiple linear regression เริ่มที่ 1500 บาท (ข้อมูลตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ) binary logistic regession , multinomial logistic regession เริ่มที่ 1800 บาท - experimental design เริ่มที่ 2000 บาท - Multivariate analysis เริ่มที่ 2,500 บาท

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
4.9(7)
คัดลอกสำเร็จ