จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
55f14189-e09c-4c7e-b533-b4319d0953bc.jpg
1/5
ดูผลงาน

งานด้าน Inventory Profit Logistic ด้วย Excel

รับทำงานด้าน Inventory หรือสินค้าคงคลัง การขนส่ง รวมถึงคำนวณกำไร หรือขาดทุน ต้นทุน จะคำนวณ การซื้อ ขาย ของทุก product ด้วย เงื่อนไขต่างๆ เช่น เวลาในการขาย ราคาปลีก ส่ง ค่าขนส่ง และอื่นๆ เผื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูก้ตองที่สุด ฟรีแลนซ์จะทำงานด้วยโปรแกรม Excel สามารถประยุกต์ VBA มาช่วยในการทำงานได้ หาก Excel ไม่สามารถทำได้ หรือหากเป็นความต้องการของผู้จ้าง

รับทำงานด้าน Inventory หรือสินค้าคงคลัง การขนส่ง รวมถึงคำนวณกำไร หรือขาดทุน ต้นทุน จะคำนวณ การซื้อ ขาย ของทุก product ด้...ดูเพิ่มเติม

bokblack

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 9 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

หลังจากผู้จ้างอนุมัติงานแล้ว สามารถส่งให้แก้ไขได้ 2 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ทำงาน 3 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคางานขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตัวงาน ฟรีแลนซ์จะแจ้งราคาก่อนเริ่มทำงาน หากมีการเพิ่มเติม scope งาน ถ้าไม่มากและทำได้ไม่ยาก จะไม่คิดเงินเพิ่ม แต่หากเพิ่มข้อมูลมาก และเป็นข้อมูลที่ยาก จะตกลงราคากันอีกครั้งก่อนเริ่มทำงาน

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
คัดลอกสำเร็จ