จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
f9f9d2f5-0a2d-4212-ac67-bd28925cc5a3.jpg
1/3
ดูผลงาน

ปรึกษา แนะนำ ขอใบอนุญาต อ.1 อ.2 อย. BOI GMP

ให้คำปรึกษาและแนะนำ สามารถเขียน layout และรายละเอียดอื่นๆได้ พร้อมยื่นดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัท สามารถให้ข้อมูลและเตรียมเอกสารสำหรับดำเนินการได้ครบถ้วน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. รับข้อมูลสินค้าจากผู้ว่าจ้าง หรือเอกสารจากผู้ว่าจ้าง 2. ดำเนินการติดต่อหน่วยงานราชการ 3. ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการ ซึ่่งเป็นผู้กำหนด 4. ได้รับเอกสารส่งงาน หมายเหตุ. การเขียน LAY OUT มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงาน อย. จะเสนอไปทางใบเสนอราคา โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,500 - 5,000 บาท ถ้าจ้างทำหลายงานจะลดราคาให้ อีกครับ

ให้คำปรึกษาและแนะนำ สามารถเขียน layout และรายละเอียดอื่นๆได้ พร้อมยื่นดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดำเ...ดูเพิ่มเติม

blqjkbwf

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

83%
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
82 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 17/06/2019

รายละเอียดการให้บริการ

หลังจากลูกค้าชำระเงินผ่านระบบแล้ว เราจะให้คำปรึกษาแนะนำพร้อมตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบหน้างาน ผ่านทาง LINE ถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อลูกค้าจะได้แก้ไขก่อนที่จะต้องจ้างค่าตอบแทนทั้งหมด หมายเหตุ. หากลูกค้าต้องการการให้ไปตรวจสอบหน้างานจริง จะมีจ่ายเพิ่มค่าเดินทางตามใบเสนอราคา เช่น เช่น งาน GMP ,BOI, และขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่ต้องตรวจสอบหน้างานจริง ถ้าทางเราตรวจสอบงานให้แล้วไม่สามารถดำเนินการได้ เราจะคืนเงินค่าจ้างให้คุณทั นที

ทำงาน 1 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมี 2 ส่วนคือ 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน GMP และ BOI ทั้งหมด โดยจะขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท ตามการเสนอราคา 2. ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด เป็นค่าธรรมเนียม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายเอง 3. การขออนุญาต บางรายการอาจมีค่าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายเอง 4. การเขียน LAY OUT มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามขนาดของแบบ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
5.0(2)
คัดลอกสำเร็จ