จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
da3b2de0-dbeb-42ae-9909-ae39ab859fd1.jpg
1/4
ดูผลงาน

ปรึกษา แนะนำ วางระบบ GMP HACCP ISO9001

หลังจากที่พูดคุยรายละเอียดธุรกิจและชำระค่าบริการแล้ว เราจะมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ ส่วนงานเฟสที่ 1 1.เข้าไปตรวจสอบหน้างาน เอกสารต่างที่ต้องดำเนินการ เพื่อดูความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน 2.เสนอราคาการดำเนินการวางระบบทั้งหมด ส่วนงานเฟสที่ 2 หลังจากลูกค้าตกลงจะจ้างดำเนินการวางระบบ GMP HACCP ISO9000 แล้ว เราจะมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1.เข้าไปตรวจสอบหน้างาน เอกสารต่างที่ต้องดำเนินการ วางแผนการดำเนินการ ระยะเวลา 1 วัน 2.แนะนำ วางระบบ การเตรียมเอกสารทั้งหมด ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ระยะเวลา 5 วัน 3.อบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด ระยะเวลา 1 วัน 4.แนะนำการนำระบบมาใช้งานจริง ระยะเวลา 1 วัน 5.ตรวจสอบระบบก่อนที่จะเข้าสู่ การรับรองจากหน่วยงานที่รับรองระบบ ระยะเวลา 1 วัน 6.ร่วมแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับรองระบบ ระยะเวลา 1 วัน ทั้งหมดจะใช้เวลา 10 วัน ซึ่งสามารถกำหนดวันเข้ามาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม จำนวนวันดังกล่าวเป็นการประมาณการเท่านั้น สามารถลดหรือเพิ่มวันได้ตามความต้องการของลูกค้า หมายเหตุ การชำระเงินจะจ่าย ณ วันที่เข้าไปดำเนินการ ของส่วนงานเฟสที่ 2

หลังจากที่พูดคุยรายละเอียดธุรกิจและชำระค่าบริการแล้ว เราจะมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ ส่วนงานเฟสที่ 1 1.เข้าไปตรวจสอบหน้...ดูเพิ่มเติม

blqjkbwf

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 30 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 17/06/2019

รายละเอียดการให้บริการ

หลังจากที่พูดคุยรายละเอียดธุรกิจและชำระค่าบริการแล้ว เราจะมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1.เข้าไปตรวจสอบหน้างาน เอกสารต่างที่ต้องดำเนินการ เพื่อดูความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน

ทำงาน 1 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เกี่ยวข้องกับ ค่าตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับรองระบบ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการจ้างเอง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
คัดลอกสำเร็จ