จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
e4fdf335-c040-4818-b900-320565c59aa1.jpg
1/3
ดูผลงาน

คอร์ส สอนบริหารธุรกิจ วางแผนการขาย แผนการตลาด สร้างแบรนด์

Executive Business Training course: อบรมสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่(แบบตัวต่อตัวเจาะลึกธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ) -สอนการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด สภาพแวดล้อมของตลาด SWOT, STP อย่างถูกต้อง -สอนการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดและกลยุทธิ์ทางการตลาดและการขาย 4Ps-7Ps ในธุรกิจนั้นๆของลูกค้า -สอนการพัฒนากลยุทธิ์กานขาย การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และการบริหารช่องทางการจำหน่าย (Channel sale management) -สอนการเขียนแผนการขาย (sale plan), แผนการส่งเสริมการขายและตลาด (promotion plan) ทุกแง่มุมอย่างมืออาชีพและนำไปใช้ได้จริงกับองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก -ปูพื้นฐานการวิเคราะห์และกลยุทธิ์การสร้างแบรนด์ ให้เริ่มต้นและเติบโตอย่างยั่งยืน -สอนการเขียนแผนการบริหารสื่อทางการตลาด Media & Advertising plan ในทุกช่องทาง Offline (BTL, ATL), Online -ประเมินเงินลงทุนในแต่ละส่วนของธุรกิจ -สอนการบริหารภาพรวมของธุรกิจ

Executive Business Training course: อบรมสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่(แบบตัวต่อตัวเจาะลึกธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ) -สอนการวิเครา...ดูเพิ่มเติม

bistric

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 4 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 15/01/2020

รายละเอียดการให้บริการ

เหมาะสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือธุรกิจที่ต้องการปรับโครงสร้างองค์กร อบรมการสร้างธุรกิจ *แผนการตลาด( BTL ATL Online) การสื่อสารทางการตลาด *สร้างแบรนด์ การบริหารตราสินค้า *แผนการขาย การพัฒนาช่องทางการจำหน่าย การบริหารทีมขาย *การพัฒนาและบริหารสินค้าและบริการ *การบริหารจัดการงาน operation ให้มีประสิทธิภาพ บริหารทุกมิติของธุรกิจอย่างมืออาชีพ หมายเหตุ: ยกเว้นเนื้อหาด้านการเงินและบัญชี

ทำงาน 6 วัน
฿18,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

รายละเอียด Package ทั้งหมด Package01 1 คน ราคา 18,000 บาท Package02 มาเป็นทีม 2 คน ราคา 34,000 บาท Package03 มาเป็นทีม 3 คน ราคา 45,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดเบื้องต้นของธุรกิจของลูกค้าทางโทรศัพท์ 1 ชั่วโมง และนัดวันเทรนนิ่งล่วงหน้า

2

จัดทำเนื้อหาเทรนนิ่งคอร์สเฉพาะสำหรับรูปแบบธุรกิจของลูกค้า 3-4 วัน

4

จัดเทรนนิ่งตามเนื้อหาระยะเวลา 2 วัน + แจก file เนื้อหาที่รับการเทรนนิ่ง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿18,000
คัดลอกสำเร็จ