จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
96ee65cc-883e-4087-8d76-e6efd616accf.jpg
1/3
ดูผลงาน

วิเคราะห์ การตลาด สินค้าและบริการคู่แข่ง พร้อมเป็นที่ปรึกษา

วิเคราะห์คู่แข่งอย่างรอบด้าน ก่อนลงทุนเพื่อประเมินศักยภาพตนเอง หรือเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจที่มีอยู่ ตอนนี้.....ยังไม่สาย วิเคราะห์ ข้อมูลด้านราคา, ข้อมูลของสินค้าและบริการ, โปรโมชั่น, ช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์,รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ ทำไม่ต้องให้เราช่วยวิเคราะห์และเป็นที่ปรึกษาข้อมูลเหล่านี้ 1.เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของลูกค้า 2.เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทาง online และ offline 3.เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงและพัฒนาโปรโมชั่นและแคมเปญ 4.เพื่อประเมินศักยภาพของคู่แข่ง จุดแข็ง จุดอ่อน 5.เพื่อประเมินความพึงพอของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการนั้น 6.เพื่อพัฒนาช่องทางการขายทางออนไลน์ให้มีศักยภาพมากขึ้น 7. .เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้เกิดความสะดวกและพึงพอใจสูงสุด

วิเคราะห์คู่แข่งอย่างรอบด้าน ก่อนลงทุนเพื่อประเมินศักยภาพตนเอง หรือเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจที่มีอยู่ ตอนนี้.....ยังไม่...ดูเพิ่มเติม

bistric

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
22 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 15/01/2020

รายละเอียดการให้บริการ

ข้อมูลที่ปรึกษา วิเคราะห์ การตลาด สินค้าและบริการคู่แข่งอย่างครอบคลุมทั้ง 4Ps-7Ps ดังนี้ 1.วิเคราะห์ราคาคู่แข่ง 2.วิเคราะห์สินค้าและบริการคู่แข่ง 3.วิเคราะห์โปรโมชั่นและแคมเปญคู่แข่ง 4.วิเคราะห์ช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์คู่แข่ง 5.วิเคราะห์การสื่อการตลาดออนไลน์ของคู่แข่งคู่แข่ง 6.วิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆที่จำเป็นของคู่แข่ง พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของลูกค้าเพื่อต่อกรกับคู่แข่ง

ทำงาน 2 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

Pack01 วิเคราะห์การตลาด สินค้าหรือบริการของคู่แข่ง+ที่ปรึกษาการตลาด 1 แบรนด์ 1 ชนิด : 3,000 บาท*โทรพูดคุย (นัดเจอในกรุงเทพ+500บาท) 1 แบรนด์ 2 ชนิด : 5,000 บาท*โทรพูดคุย (นัดเจอในกรุงเทพ+500บาท) 1 แบรนด์ 3 ชนิด : 6,000 บาท*โทรพูดคุย (นัดเจอในกรุงเทพ+500บาท) *สรุปรายละเอียด PowerPoint +800 บาท/ชนิด สินค้าหรือบริการ Pack02 วิเคราะห์การตลาด สินค้าหรือบริการของคู่แข่ง+ที่ปรึกษาการตลาด 2 แบรนด์ สินค้าหรือบริการแบรนด์ละ 1 ชนิด : 6,000 บาท*โทรพูดคุย (นัดเจอในกรุงเทพ+500บาท) 2 แบรนด์ สินค้าหรือบริการแบรนด์ละ 2 ชนิด : 10,000 บาท*โทรพูดคุย (นัดเจอในกรุงเทพ+500บาท) 2 แบรนด์ สินค้าหรือบริการแบรนด์ละ 3 ชนิด : 15,000 บาท*โทรพูดคุย (นัดเจอในกรุงเทพ+500บาท) *สรุปรายละเอียด PowerPoint +800 บาท/ชนิด สินค้าหรือบริการ

ขั้นตอนการทำงาน
1

โทรสอบถามข้อมูลธุรกิจ สินค้าและบริการของลูกค้าและคู่แข่งเบื้องต้น 15 นาที

2

ทางเราเตรียมข้อมูลของคู่แข่งในธุรกิจของลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์และให้คำปรึกษาแกลูกค้า 1 วัน

3

โทรคุยเพื่อวิเคราะห์ สินค้าและบริการของคู่แข่ง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะแนวทางธุรกิจแก่ลูกค้า 2-4 ชั่วโมง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
5.0(3)
คัดลอกสำเร็จ