จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
5418d11b-0253-4d69-91d2-a0ada3640973.jpg
1/3
ดูผลงาน

ที่ปรึกษาสร้างธุรกิจ การตลาดและการขาย

- Business & Marketing situation, SWOT วิเคราะห์ธุรกิจ สภาวะตลาดในประเทศ คู่แข่ง ความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปประกอบธุรกิจนั้นๆ จุดแข็งและจุดอ่อนในด้านต่างของผู้ที่จะประกอบธุรกิจนั้น - Business Model Canvas วิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้า เพิ่ม ปรับปรุงและตัดทอนโครงสร้างธุรกิจ จัดวาง positioning และ target ของลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจนั้นๆ - 4Ps/7Ps Analysis วิเคราะห์และแนะนำรูปแบบของสินค้าและบริการ โครงสร้างราคา สถานที่จำหน่ายหรือให้บริการ เพื่อที่จะทำการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า - Business Environment วิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมตามรูปแบบของแต่ละธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน -Channel Sale Management Strategy: วิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย -Media & Advertising Plan: วิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารทางการตลาดและการขายที่เหมาะสมทั้ง online และ offline

- Business & Marketing situation, SWOT วิเคราะห์ธุรกิจ สภาวะตลาดในประเทศ คู่แข่ง ความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปประกอบธุรกิจนั้...ดูเพิ่มเติม

bistric

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
20 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
66 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 15/01/2020

รายละเอียดการให้บริการ

pack01:.ปรึกษาทางโทรศัพท์ 2-4 ชั่วโมง 1 ครั้ง วิเคราะห์และแนะนำ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ (business situation trend, SWOT, STP), ด้านกลยุทธ์การตลาด (branding, 4Ps, 7Ps), ด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย ( channel sale management) ทั้ง online และ offline

ทำงาน 1 วัน
฿1,800
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

Package02: ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์+นัดเจอ 1 ครั้ง 3-4 ชั่วโมง เริ่มต้น 3,500 บาท Package03: ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 2 ชั่วโมง/ ครั้ง/ ได้ 5 ครั้งเดือน: เริ่มต้น 10,000 บาท (เหมาะกับลูกค้าต่างจังหวัด) Package04: ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ + นัดประชุมไม่เกิน 4 ครั้ง/ เดือน: เริ่มต้น 35,000 บาท (เหมาะกับลูกค้ากรุงเทพ) -ปรึกษา วิเคราะห์และแนะนำ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ (business situation trend, SWOT, STP), ด้านกลยุทธ์การตลาด (branding, 4Ps, 7Ps), ด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย ( channel sale management) ทั้ง online และ offline***เจาะลึกธุรกิจของลูกค้า คู่แข่ง ตลาด การพัฒนาธุรกิจ( package02,03,04) ++++++ Package05: ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ + นัดประชุมไม่เกิน 6 ครั้ง/ เดือน: เริ่มต้น 70,000 บาท เขียนแผนธุรกิจ Annual plan( year plan)> แผนการขาย sale plan, แผนการตลาด promotion plan, แผนสื่อสารการตลาด Media & advertising plan พร้อมเป็นที่ปรึกษาและแนะนำทุกมิติ กลยุทธ์การตลาด การขาย แบรนด์ดิ้ง**มาตรฐานอง์กรมหาชนหรือบริษัทต่างๆ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,800
5.0(19)
คัดลอกสำเร็จ