จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
693891aa-111f-4eda-846f-f9820aece7c2.jpg
1/4
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

[Full Marketing Report] - Data Tabulation,Data Analysis,Report Visualize

รับวิเคราะห์ผลจาก SPSS และ Excel รวมถึงวิเคราะห์ และจัดทำเป็น Presentation File

รับวิเคราะห์ผลจาก SPSS และ Excel รวมถึงวิเคราะห์ และจัดทำเป็น Presentation File...ดูเพิ่มเติม

bearwizard

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
32 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 04/12/2019

รายละเอียดการให้บริการ
Data Tabulation

-ไฟล์ข้อมูล Data จาก SPSS ในรูปแบบ EXCEL ตามมุมมองที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการทำ Significant Test -ใช้เทคนิคพิเศษในการจัดทำข้อมูลเช่น Cluster Analysis, Regression Analysis หรือ Correlation ในกรณีที่จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามน้อยกว่า 10,000 คน -ข้อมูลจำนวนไม่เกิน 25 ข้อ(1,000 บาท) -ข้อมูลจำนวนไม่เกิน 50 ข้อ(1,800 บาท) -ข้อมูลจำนวนมากกว่า 50 ตาราง (ตามแต่ตกลง) -หากมีการใช้เทคนิคพิเศษในการทำข้อมูล หรือจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามสูงกว่าจำนวนขั้นต่ำ ทำข้อตกลงเรื่องราคาอีกที

ทำงาน 3 วัน
฿1,000
Data Tabulation + Data Analysis

-ไฟล์ข้อมูล Data จาก SPSS ในรูปแบบ EXCEL ตามมุมมองที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการทำ Significant Test และเทคนิคพิเศษต่างๆที่เกี่ยวข้อง -วิเคราะห์ผลข้อมูลคร่าวๆ โดยทำเป็นไฟล์ Word สรุปสาระสำคัญ ไม่เกิน 3หน้า (เขียนบรรยายไม่มีการทำ Visualization) -ราคาแล้วแต่ตกลง โดยขั้นต่ำอยู่ที่ 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยาก/ง่ายของงาน และจำนวนข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์

ทำงาน 5 วัน
฿5,000
Full Package

-ไฟล์ข้อมูล Data จาก SPSS ในรูปแบบ EXCEL ตามมุมมองที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการทำ Significant Test -Quantitative Report ในรูปแบบ Powerpoint โดยมีการ Visualize ผลข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และอธิบายเนื้อหาต่างๆตามแบบสอบถาม รวมถึงจัดทำบทสรุปและแนวทางในการปรับปรุง -Report จะละเอียดกว่าการเขียนสรุปใน package2 เนื่องจากมีการเขียนบรรยายรายละเอียดต่างๆของแบบสอบถามแต่ละข้อ รวมไปถึงการ highlight จุดที่สำคัญและแสดงผลออกมาให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน -ขั้นต่ำ 15,000 บาท แล้วแต่ข้อตกลงตามความยาก/ง่ายของงาน

ทำงาน 10 วัน
฿15,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

สามารถคุยรายละเอียดด้านราคาและข้อตกลงได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน
1

1.อธิบายรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของงาน (Objective) กำหนดข้อตกลงรวมทั้งสิ่งนำส่งต่างๆให้ชัดเจน

2

2.รับมอบไฟล์ SPSS จากลูกค้า และดำเนินงานดึงผลข้อมูลจาก SPSS ตามมุมมองที่ลูกค้าต้องการรวมถึงใช้เทคนิคพิเศษในการจัดทำข้อมูล (ระยะเวลาดำเนินงาน1ถึง7วัน)

3

3.ทำการวิเคราะห์ผลข้อมูล (Analysis) เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ- (ระยะเวลาดำเนินงาน 1-3วัน)

4

4.จัดทำ Presentation Report เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า (ระยะเวลา 5-14วัน)

5

5.ปรับแก้ Presentation Report จำนวน 1 ครั้ง และดึงผลข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม ตามแต่ข้อตกลง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
5.0(5)
คัดลอกสำเร็จ