จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
a3a0ab6a-07fa-4a33-8524-307c17d65779.jpg
1/4
ดูผลงาน

วางแผนการเงินครบวงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายการเงิน

เราคือ OneStopService วางแผนการเงินครบวงจรที่มีประสบการณ์การทำงานมากว่า 4 ปี ได้รับการรับรองด้วยคุณสมบัติ FChFP ระดับ Dinstinction ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินที่คิดค้นโดยสมาคมนักบริการทางการเงินเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) ที่ได้รับการยอมรับและเปิดสอนแล้วใน 12 ประเทศ ให้บริการวางแผนการเงินแบบครบวงจร และออกแบบแผนการเงินให้เหมาะสมกับ lifestyle และเป้าหมายการเงินของแต่ละคนอาทิเช่น วางแผนเกษียณ วางแผนการลงทุน วางแผนภาษี วางแผนการศึกษา Risk management planning พร้อมทั้งเลือกใช้เครื่องมือการเงินที่หลากหลายอาทิเช่นกองทุนรวมหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารเงิน REITs LTF RMF ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ Unit-Linked เพื่อให้ช่วยเดินทางสู่เป้าหมายการเงินที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เราคือ OneStopService วางแผนการเงินครบวงจรที่มีประสบการณ์การทำงานมากว่า 4 ปี ได้รับการรับรองด้วยคุณสมบัติ FChFP ระดับ Di...ดูเพิ่มเติม

bankerfa

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

แผนการเงินแบบละเอียดที่ถูกแบบมาเฉพาะสำหรับเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคน คนละ 1 ฉบับ พร้อมไฟล์ PDF และบริการอัพเดทแผนการเงินประจำปีอีกปีละ 1 ครั้ง

ทำงาน 7 วัน
฿500
ขั้นตอนการทำงาน
1

พูดคุยเป้าหมายทางการเงิน และรวบรวมข้อมูลทางการเงินต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 30นาที - 1 ชั่วโมง

2

จัดทำแผนการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายการเงินของแต่ละท่าน ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ

3

นำเสนอแผนการเงิน และเครื่องมือการเงินที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง

4

อัพเดทแผนการเงินปีละ 1-2 ครั้ง

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
คัดลอกสำเร็จ