จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
6219ff0c-1935-4211-9d2d-64d6dafd95b6.jpg
1/5
ดูผลงาน

รับสร้างเครื่องมือด้วย MS Excel

1. อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับงานพอสังเขปให้ผู้เขียนเข้าใจ 2. ส่งตัวอย่างข้อมูลเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจริง 3. เมื่อตกลงว่าจ้างแล้ว จะเริ่มดำเนินการทันทีภายใต้กรอบที่ตกลงกันไว้ 4. ส่งมอบตัวงาน พร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน หมายเหตุ 1. ผู้ว่าจ้างต้องสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานได้อย่างครบถ้วน 2. ผู้เขียนสามารถสอบถามในกรณีเกิดข้อสงสัยได้เสมอ

1. อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับงานพอสังเขปให้ผู้เขียนเข้าใจ 2. ส่งตัวอย่างข้อมูลเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจริง...ดูเพิ่มเติม

bank9597

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
26 ครั้ง
ขายได้
15 วัน
เวลาทำงาน
135 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

1. เครื่องมือที่ใช้สำหรับการคำนวนหาผลลัพธ์ด้วยเงื่อนไขที่ซับซ้อน 2. เครื่องมือที่ใช้ Import ข้อมูลจากไฟล์ชนิดต่างๆ เพื่อนำมาสร้างรายงาน (txt, xls, pdf) 3. เครื่องมือเพื่อใช้สร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ตามที่ต้องการ 4. ระบบฐานข้อมูลขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ 5. เครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ 6. ดูแลระบบให้ฟรี 3 เดือนหลังระบบใช้งานจริง

ทำงาน 15 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ในกรณีที่มีการอัพเกรดเพิ่มเติม คิดราคาเริ่มต้น 500 บาท ดึงข้อมูลเฉพาะกิจ หรือ เขียนสูตรคำนวน ราคาครั้งละ 300 บาท

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
4.9(17)
คัดลอกสำเร็จ