จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
9875d72f-af58-4d95-aa70-54af0fcd0adc.jpg
1/6
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

สร้างระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access

1. อธิบายงานให้ผู้เขียนเข้าใจพอสังเขป 2. ส่งตัวอย่างข้อมูลเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจริง 3. เมื่อตกลงว่าจ้างแล้ว จะเริ่มดำเนินการทันทีภายใต้กรอบที่ตกลงกันไว้ 4. ส่งมอบตัวงาน พร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน 5. ผู้เขียนอาจจะขอสงวนลิขสิทธิ์ไฟล์งานต้นฉบับ เพื่อใช้ในการแก้ไข-เพิ่มเติมงานในอนาคต (บางงาน)

1. อธิบายงานให้ผู้เขียนเข้าใจพอสังเขป 2. ส่งตัวอย่างข้อมูลเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจริง 3. เมื่อตกลงว่า...ดูเพิ่มเติม

bank9597

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
26 ครั้ง
ขายได้
15 วัน
เวลาทำงาน
179 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

เขบเขตงาน - เป็นระบบที่มีความซับซ้อนระดับปานกลาง-ซับซ้อนมาก - เป็นระบบที่มีหลักแบบปุ่มซ้อนปุ่ม สามารถจัดหมวดหมู่ได้อย่างสะดวก - เป็นระบบที่มีการลงชื่อเข้าใช้และมีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้ - เป็นระบบทีสามารถใช้งานร่วมกันหลายคนได้ภายในออฟฟิศ - เป็นระบบที่สามารถ Import ข้อมูลเข้าไปได้อย่างมีระเบียบและรวดเร็ว - เป็นระบบสามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์อื่นได้ เช่น .XLSX, .PDF , .TXT ได้ - เป็นระบบที่มีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติแล้ว (แล้วแต่ที่ตกลง) - ดูแลระบบให้ฟรีหลังการใช้งานจริง 3 เดือน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทำงาน 15 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

กรณีอัพเกรดระบบ มีรายละเอียดดังนี้ - ใช้งานร่วมกันได้โดยมีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน เริ่มต้น 3,000 บาท - แยกฐานข้อมูล (Back-End) ออกจาก Front-End 500 บาท - เพิ่มหน้าเมนูหลักแบบเชื่อมโยง (Hind/Show) 2,000 บาท - เพิ่มฟอร์มการตั้งค่าระบบสำหรับ Admin เริ่มต้น 2,000 บาท - เพิ่มฟอร์ม ตาราง รายงาน ฟังก์ชั่น เริ่มต้น 1,000 บาท - เพิ่มการ Import (txt, xls, pdf) ข้อมูลเพื่อสร้างรายงาน เริ่มต้น 1000 บาท

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
4.8(18)
คัดลอกสำเร็จ