จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
01fe7330-3461-4830-aec1-339d3e04b041.jpg
1/17
ดูผลงาน

เก็บแบบสำรวจ วิเคราะห์ ศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค

- เก็บแบบสำรวจทั้ง Online และ Offline - เขียนโครงร่างงานวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ผลทางสถิติ สรุปผลวิจัย - เขียนวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการ - งานพิมพ์เชิงวิชาการต่างๆ - ยินดีที่ยินดีที่จะเจรจาขอบเขตการทำงาน และนำเสนอใบเสนอราคาก่อนตกลงว่าจ้าง

- เก็บแบบสำรวจทั้ง Online และ Offline - เขียนโครงร่างงานวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ผลทางสถิติ สรุ...ดูเพิ่มเติม

babymay

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 61 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

- งานฉบับสมบูรณ์ - ไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้ และฐานข้อมูลทั้งหมด - อัพโหลดฐานข้อมูลของงานทั้งหมดในระบบอินเทอร์เน็ต

ทำงาน 7 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน และระยะเวลาในการทำงาน - ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดการว่าจ้าง - ยินดีปรับแก้ไขงานให้ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใน 14 วัน - ยินดีที่จะเจรจาขอบเขตการทำงาน และนำเสนอใบเสนอราคาก่อนตกลงว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน
1

แจ้งรายละเอียดการทำงาน

2

เสนอราคา

3

เริ่มทำงานตามเวลาที่ตกลง

4

ส่งงานให้ตรวจสอบความเรียบร้อย

5

แก้ไขงานตามตกลง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
คัดลอกสำเร็จ