จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
073550e0-3f6e-41b6-b363-385e970448ef.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับตอบแบบสอบถาม / สร้างแบบสอบถาม Google Form

รับเป็นผู้ตอบแบบสอบถามและการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย (ออนไลน์) เช่น กลุ่มคนทำงาน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มชาวบ้านทั่วไป เพื่อใช้ในงานวิจัย/ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/Thesis/งานสำรวจส่วนตัว/ธุรกิจ/Sme เป็นต้น ***ถ้าลูกค้ายังไม่มีแบบสอบถาม Google Form ทางเราสามารถจัดทำให้ได้ในราคาเริ่มต้นที่ 300 บาทต่อแบบสอบถาม 1 เรื่อง ***ในการสำรวจตอบแบบสอบถาม ทางเรา ขออนุญาต ไม่รับแบบสอบถาม ที่ถามข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่)

รับเป็นผู้ตอบแบบสอบถามและการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย (ออนไลน์) เช่น กลุ่มคนทำงาน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มชาวบ้านทั่วไป เพ...ดูเพิ่มเติม

auskuz68

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 10 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
แบบสอบถามไม่เกิน 10 ข้อ

ชุดละ 5 บาท **เรื่องระยะเวลา หากมีจำนวนหลายร้อยชุด ระยะเวลา อาจจะต้องเพิ่มขึ้น

ทำงาน 1 วัน
฿300
แบบสอบถาม 11-30 ข้อ

ชุดละ 7 บาท **เรื่องระยะเวลา หากมีจำนวนหลายร้อยชุด ระยะเวลา อาจจะต้องเพิ่มขึ้น

ทำงาน 2 วัน
฿500
แบบสอบถาม 31-50 ข้อ

ชุดละ 10 บาท **เรื่องระยะเวลา หากมีจำนวนหลายร้อยชุด ระยะเวลา อาจจะต้องเพิ่มขึ้น

ทำงาน 4 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

**งานด่วนคิดเพิ่ม ในราคา 2-5 บาท ต่อชุด ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแบบสอบถาม และจำนวนชุดทั้งหมดที่ต้องทำ ***ถ้าให้ทางเราสร้างแบบสอบถาม Google Form ทางเราสามารถจัดทำให้ได้ในราคาเริ่มต้นที่ 300 บาทต่อแบบสอบถาม 1 เรื่อง ****แบบสอบถามเกิน 50 ข้อ ต้องรบกวนขอดูรายละเอียดเพื่อประเมินราคาอีกครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดของงาน ลูกค้าส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินราคา

2

ประเมินราคาและแจ้งราคาให้แก่ลูกค้า

3

คอนเฟิร์มการจ้างงาน

4

ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบของ Fast work

5

เริ่มทำแบบสอบถาม

6

ส่งงานเพื่่อให้ลูกค้า กดอนุมัติงานและรีวิวผลงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿300
คัดลอกสำเร็จ