จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
d194b32a-47e3-457d-a826-3b6beb54ac4f.jpg
1/10
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย/ตรวจร่างสัญญา/งานจดทะเบียนฯ

- รับข้อเท็จจริงเรื่องที่ท่านต้องการจะดำเนินการ(ในช่องทางนี้) - เสนอความเห็นทางกฎหมายและค่าบริการให้ท่านพิจารณาอนุมัติ - เมื่อท่านอนุมัติแล้วสามารถดำเนินงานของท่านได้ทันที - เมื่องานเสร็จสิ้นแล้วจะส่งงานให้แก่ท่านทันทีอย่างรวดเร็วที่สุด เพิ่มเติม -. ในกรณีที่เป็นงานคดีความ สัญญา งานจดทะเบียน ฯลฯ อาจมีการขอรับหรือส่งเอกสารหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือนัดเพื่อร่วมประชุมปรึกษาคดีหรือเรื่องของงานนั้น ๆ เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป(ถ้ามี)

- รับข้อเท็จจริงเรื่องที่ท่านต้องการจะดำเนินการ(ในช่องทางนี้) - เสนอความเห็นทางกฎหมายและค่าบริการให้ท่านพิจารณาอนุมัติ...ดูเพิ่มเติม

atnpdlaw

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
13 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
80 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

- กรณีว่าจ้างให้เป็นทนายความดำเนินคดีความฯลฯ ค่าบริการและค่าวิชาชีพพิจารณาจากคดีความเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยอาจจะไม่รวมค่าเดินทาง ค่าคัดถ่ายหรือรับรองเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล(ถ้ามี)แล้วแต่กรณีเริ่มต้นตั้งแต่ หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน เป็นต้นตามประเภทคดีเบื้องต้นเริ่มตั้งแต่ 3,000 บาท - กรณีว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายประเภท รายครั้ง รายเดือน ประจำ แล้วแต่กรณี ค่าบริการและค่าวิชาชีพเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาท - กรณีว่าจ้างให้จัดทำหรือตรวจร่างสัญญาหรือหนังสือทั้งฉบับ TH-ENG ค่าบริการและค่าวิชาชีพพิจารณาตามประเภทสัญญาหรือหนังสือแล้วแต่กรณีเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาท - กรณีว่าจ้างให้ดำเนินการขอจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้าง ร้าน ทะเบียนโรงเรียน โรงงาน ทะเบียนการค้า พาณิชย์ สิขสิทธิ์ สิทธิบัตร แล้วแต่ประเภท ค่าบริการ(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)เริ่มต้นตั้งแต่ 7,000 บาท - กรณีว่าจ้างดำเนินงานบังคับคดีตามคำพิพากษา ค่าบริการ(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)เริ่มต้นตั้งแต่ 3,000 บาท - กรณีว่าจ้างให้ดำเนินการหรืองานประเภทอื่นทางกฎหมาย onestopservice ค่าบริการและค่าวิชาชีพเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาท

ทำงาน 1 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- ค่าบริการหรือค่าวิชาชีพทางกฎหมายจะพิจารณาบนพื้นฐาน เช่น ประเภทคดี , เรื่องที่บังคับคดี , ประเภทสัญญา , เรื่องที่ขอจดทะเบียน ฯลฯ หรือตามประเภทงาน การดำเนินการ เป็นต้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นเรื่อง ๆ ไป และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า (เป็นสำคัญ) - สามารถแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมงานได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตามประเภทของงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
5.0(10)
คัดลอกสำเร็จ