จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
2c514f07-7c74-420c-affb-d6a5e38874f2.jpg
1/4
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

รับจัดทำ-ตรวจร่างสัญญา/หนังสือ (เฉพาะด้าน)

*** การรับจัดทำ-ตรวจร่างสัญญา/หนังสือ( เฉพาะด้าน ) มีทั้งฉบับ TH , ENG , จีน , ญี่ปุ่น มีขั้นตอนดังนี้ 1. รับเรื่องจากลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม 2. ลูกค้าแจ้งว่าต้องการสัญญาหรือหนังสือประเภทใด 3. เสนอค่าบริการการให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ 4. เมื่อลูกค้าอนุมัติแล้วดำเนินการได้ทันทีและขอรายละเอียดดังนี้ - ชื่อสกุลคู่สัญญา - อายุ(กรณีบุคคลทั่วไป) - เลขบัตรประชาชน(กรณีบุคคลทั่วไป) หรือเลขนิติบุคคล - ที่อยู่ - และหรือรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องใช้ ฯลฯ 5. ดำเนินการจัดทำสัญญาหรือหนังสือตามความประสงค์ให้แก่ลูกค้า 6. เมื่อแล้วเสร็จส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วทันทีโดย - ส่งทาง fastwork หรือ - ส่งทาง e-mail , line , ไปรษณีย์ ems หรือ - นัดรับ หรือตามที่ลูกค้าสะดวก

*** การรับจัดทำ-ตรวจร่างสัญญา/หนังสือ( เฉพาะด้าน ) มีทั้งฉบับ TH , ENG , จีน , ญี่ปุ่น มีขั้นตอนดังนี้ 1. รับเรื่องจากลู...ดูเพิ่มเติม

atnpdlaw

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
82 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

- ค่าบริการพิจาณาแบ่งออกตามประเภทหรือชนิดของสัญญาหรือหนังสือรวมถึงจำนวนหรือประเภท เป็นต้น ร่วมจัดส่งเริ่มตั้งแต่สัญญาหรือหนังสือละ 1,000 บาท - ในกรณีทำสัญญาหรือหนังสือหน้าเดียว รวมจัดส่งค่าบริการพิจารณาคิดแบบปรับลดพิเศษตั้งแต่ฉบับละ 500 บาท หมายเหตุ -. เพื่อความชัดเจนต่อลูกค้า ในกรณีที่เป็นสัญญาหรือหนังสืออื่น ๆ ที่อาจจะมีความยากง่ายหรือมีคุณค่ามากขึ้น เช่น สัญญาก่อสร้าง , สัญญาว่าจ้างเหมา , สัญญาแฟรนไชม์ , สัญญาร่วมทุน , สัญญาในทางธุรกิจ และหรือสัญญาประเภทอื่น เป็นต้น ค่าบริการอาจเพิ่มขึ้นตามความยากง่ายหรือในเชิงคุณค่าฯ

ทำงาน 1 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- ลูกค้าสามารถแจ้งแก้ไขหรือเพิ่มเติมเล็กน้อยของสัญญาได้ 3 ครั้งโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เว้นแต่ ในกรณีหากลูกค้าแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหรือหนังสือมีเนื้อหาใหม่เพิ่มขึ้นมา ทางเราอาจขออนุญาตลูกค้าคิดค่าบริการเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี(กรณีต้องขอความเห็นใจจากลูกค้า)

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
4.7(4)
คัดลอกสำเร็จ