จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
d34c540c-45f5-4f39-aef7-fffe348c8041.jpg
1/7
ดูผลงาน

ออกแบบเขียนแบบประมาณราคา shop dwg. อาคารทุกประเภท

1.รับแบบ Draft หรือ concept งาน จากทางผู้ว่าจ้าง 2.คุย Concept พร้อมกับประเมินราคาและระยะเวลา 3.ทำใบเสนอราคา 4.Freelance จะเริ่มทำงานหลังจากได้รับการยืนยัน ตกลงจ้างงาน 5.รายงานความคืบหน้าของงาน (ทุกวันหลัง 17.00 น. หรือตามแต่ตกลง) 6.ส่งงานให้ลูกค้า Review แก้ได้สูงสุด 3 ครั้งเป็น PDF File 7.เมื่อได้รับการอนุมัติจะทำการส่งไฟล์ .dwg ให้

1.รับแบบ Draft หรือ concept งาน จากทางผู้ว่าจ้าง 2.คุย Concept พร้อมกับประเมินราคาและระยะเวลา 3.ทำใบเสนอราคา 4.Freelance...ดูเพิ่มเติม

athitton

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 13 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

1.หมวดงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม (ราคานี้เขียนแบบอย่างเดียวไม่รวมออกแบบ) - กระดาษ A1 : 800 บาท/แผ่น - กระดาษ A2 : 600 บาท/แผ่น - กระดาษ A3 : 450 บาท/แผ่น - กระดาษ A4 : 300 บาท/แผ่น 2.หมวดงานเขียนแบบวิศวกรรม (ราคานี้เขียนแบบอย่างเดียวไม่รวมออกแบบ) - กระดาษ A1 : 700 บาท/แผ่น - กระดาษ A2 : 500 บาท/แผ่น - กระดาษ A3 : 350 บาท/แผ่น - กระดาษ A4 : 250 บาท/แผ่น 3.ขึ้น Sketchup Model เริ่มที่ 2,000 บาท /ภาพ 3D เริ่มต้นที่ 1,000 บาท 4.ประมาณราคา (BOQ) เริ่มที่ 3,000 บาท 5.ทำเอกสารงานก่อสร้าง Schedule,Shop drawing แผ่นละ 1,000 บาท

ทำงาน 3 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ให้ผู้ว่าจ้างส่ง ไฟล์แบบ เป็น PDF. ,JPEG. Sketch up -สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง -ทำงานตรงตาม concept ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ -ส่งงานอัพเดตลูกค้าได้ตลอด -ลุกค้าจะได้รับไฟล์เป็น .Dwg -รับเขียนงาน เพื่อขออนุญาติก่อสร้าง มีวิศวกร เซ็นรับรอง ออกแบบ พร้อมรายการคำนวณ -รับงานเขียนแบบ AutoCad ก่อสร้าง สถาปัตย์ทุกชนิด,เคลีย Shop drawing เพื่อการก่อสร้าง -รับงาน เขียนงาน 3D บ้าน อาคารพาณิชย์ ภาพ Perspective ภาพรวม และ ภาพเฉพาะมุม -รับงาน ประมาณราคา - คำนวณออกแบบโครงสร้าง บ้านและอาคารทุกชนิด

ขั้นตอนการทำงาน
1

1.คุยรายละเอียดงานกับผู้ว่าจ้าง ว่าเป็นงานประเภทไหน ทำอะไร บ้าง

2

2.ถ้ามีรายละเอียดของงานที่เป็นไฟล์ jpg. pdf. หรือ จากการสเกตด้วยมือ แล้วถ่ายเป็นรูปส่งให้ดู เพื่อประกอบการอธิบายงาน

3

3.สอบถามระยะเวลา การทำงาน

4

ทำการเสนอราคาของงาน ระยะเวลา

5

คุยรายละเอียดการส่งงาน up date เพื่อ ตรวจความคืบหน้าของงาน

6

คุยเรื่อง comment ของแบบ ว่ามีจุดแก้ไขหรือไม่ ( ถ้ามี )

7

ส่งผลงานเพื่อตรวจความถูกต้องและอนุมัติผ่าน

8

ส่งไฟล์ งานทั้งหมดที่ตกลงกันไว้

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
คัดลอกสำเร็จ