จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
352dd869-37c4-4bd2-911b-aa90253347ea.jpg
1/5
ดูผลงาน

รับเขียนแอพ Auto อ่าน, ดึง xls,csv,website.

รับเขียนโปรแกรมดึงข้อมูล, อ่านไฟล์ จาก website, blog, excel, csv, textfile, api ต่างๆ - สามารถดึงข้อมูลต่างๆจาก website, blog, excel, csv, textfile, api เป็นแบบ realtime - สามารถจำแนกข้อมูล บันทึกลง database หรือ export ลง ไฟล์ได้ - สามารถทำข้อมูล ออกมาเป็น api ในรูปแบบ json เพื่อนำไปประมวลผลได้ทันที - สามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ JAVA , Node.js, Python ในการพัฒนาโปรแกรม - คิดราคาจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และ ขอบเขต ระยะเวลาในการทำงาน **ทุกครั้งของการทำใบเสนอราคาจะมีการตกลงราคากันก่อนเสมอ

รับเขียนโปรแกรมดึงข้อมูล, อ่านไฟล์ จาก website, blog, excel, csv, textfile, api ต่างๆ - สามารถดึงข้อมูลต่างๆจาก website...ดูเพิ่มเติม

assing

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
7 วัน
เวลาทำงาน
104 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ขอบเขตการทำงาน 1. มีการตกลง process การทำงานของโปรแกรมให้ทั้งทางเราและลูกค้ามีความเข้าใจตรงกัน 2. รายงาน สอบถามความก้าวหน้าได้ตลอดระยะเวลาทำงาน 3. ส่งมอบจะมีคู่มือการใช้งานโปรแกรม 4. มีการดูแลให้ตลอดระยะเวลา 3 เดือนหลังการส่งมอบงานหากมีปัญหา 5. กรณีต้องการเพิ่มส่วนงานเดิม ต้องทำการจ้างงานใหม่ ** ทุกครั้งก่อนการทำงานจะต้องตกลงราคา ระยะเวลา ก่อนเสมอ

ทำงาน 7 วัน
฿5,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมและแก้ไขระบบภายหลังส่งมอบจะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไข โดยเป็นการจ้างงานในครั้งใหม่

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿5,000
5.0(6)
คัดลอกสำเร็จ