จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
488ec2e3-f80b-4a7b-849d-76aac0b62a29.jpg
1/12
ดูผลงาน

รับออกแบบข้อมูลแบบสอบถามวิจัย Thesis IS ราคาเริ่มต้น 300 บาท (ุจัดทำไม่เกิน 6 ชั่วโมง)

++รับออกแบบข้อมูลแบบสอบถามเพื่อการเก็บข้อมูลในงานวิจัย Thesis (วิทยานิพนธ์) IS (การค้นคว้าอิสระ) ++รับออกแบบข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ/ ความคิดเห็น อัตราค่าบริการเริ่มต้นราคาฉบับละ 300 บาท ระยะเวลาการจัดทำ ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ++รับออกแบบข้อมูลแบบสอบถามใน Thesis (วิทยานิพนธ์) IS (การค้นคว้าอิสระ) ที่ต้องมีตัวแปรต้นและตัวแปรตามในงานซึ่งต้องนำแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างข้อมูลแบบสอบถาม อัตราค่าบริการเริ่มต้นราคาฉบับละ 800 บาท ระยะเวลาการจัดทำ 1 วัน ++รับออกแบบแบบสัมภาษณ์...โปรดสอบถามราคาตามแต่ละกรณีค่ะ - มีหมวดหมู่งานอื่น ๆ ที่เปิดรับอีกตามไปที่ Link นี้ ค่ะ http://fastwork.co/user/asinap

++รับออกแบบข้อมูลแบบสอบถามเพื่อการเก็บข้อมูลในงานวิจัย Thesis (วิทยานิพนธ์) IS (การค้นคว้าอิสระ) ++รับออกแบบข้อมูลแบบสอบ...ดูเพิ่มเติม

asinap

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
19 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
59 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 19/01/2020

รายละเอียดการให้บริการ
แพคเกจ general ระยะเวลาจัดทำ 6 ชั่วโมง

ไฟล์ word และpdf ของข้อมูลแบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (ข้อมูลทั่วไป ไม่เกิน 10 ข้อ)/ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือข้อมูลความพึงพอใจที่มีคำตอบแบบวัด 5 ระดับ ไม่เกิน 15 ข้อคำถาม และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ทำงาน 1 วัน
฿300
แพคเกจสำหรับ Thesis/IS

ไฟล์ word และpdf ของข้อมูลแบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (ข้อมูลทั่วไป ไม่เกิน 10 ข้อ)/ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปร...ที่มีคำตอบแบบวัด 5 ระดับ ข้อคำถามไม่เกิน 10 ข้อ/ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปร...ที่มีคำตอบแบบวัด 5 ระดับ ข้อคำถามไม่เกิน 10 ข้อ/ ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปร...ที่มีคำตอบแบบวัด 5 ระดับ ข้อคำถามไม่เกิน 10 ข้อ และส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

ทำงาน 1 วัน
฿800
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

รายละเอียดข้อมูลราคาอื่นๆ ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวแปรในงานวิจัยและเนื้อหาของแบบสอบถามค่ะ โปรดสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน
1

รับข้อมูลรายละเอียดงาน

2

จัดทำข้อคำถามตามรายละเอียดงานที่ระบุ

3

ส่งมอบงานให้ตรวจสอบข้อมูล

4

หากมีการแก้ไขข้อมูล ต้องทำการแก้ไขก่อนจึงส่งมอบงานอีกครั้ง

5

ขอคำอนุมัติงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿300
5.0(14)
คัดลอกสำเร็จ