จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
b1ac52fc-0b9a-4b65-be26-dbbdc07e8536.jpg
1/9
ดูผลงาน
Pro
ฟรีแลนซ์มือโปร

บทความวิจัยของ research thesis IS ด่วน 1 วัน มาเลยค่ะ

โปรดระบุวารสารที่จะลงเผยแพร่งานวิจัย พร้อมส่งรูปแบบการจัดหน้าบทความของวารสารฉบับนั้นค่ะ ++รับเขียนบทความวิจัย (เฉพาะภาษไทย) ที่มีข้อมูลมาจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า อัตราค่าบริการ 3,500 – 4,500 บาท ระยะเวลาการจัดทำ 1 วัน --ถ้าจำนวนหน้าตั้งแต่ 11 หน้าขึ้นไปแต่ไม่เกิน 20 หน้า อัตราค่าบริการ 4,000-5,000 บาท ระยะเวลาการจัดทำ 1-2 วัน ค่ะ- - มีหมวดหมู่งานอื่น ๆ ที่เปิดรับอีกตามไปที่ Link นี้ ค่ะ http://fastwork.co/user/asinap

โปรดระบุวารสารที่จะลงเผยแพร่งานวิจัย พร้อมส่งรูปแบบการจัดหน้าบทความของวารสารฉบับนั้นค่ะ ++รับเขียนบทความวิจัย (เฉพาะภาษ...ดูเพิ่มเติม

asinap

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
17 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
126 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 19/01/2020

รายละเอียดการให้บริการ

++รับเขียนบทความวิจัยราคา 3,500-5,000 บาท ระยะเวลาการจัดทำ 1-2 วัน **รบกวนสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมค่ะ ^o^ ++โปรดสอบถามราคาก่อน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจค่ะ++

ทำงาน 1 วัน
฿3,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ต้องมีการสั่งงานโดยระบุชื่อวารสารที่จะลงเพื่อเผยแพร่งานวิจัย เพราะวารสารของแต่ละสถาบันการศึกษาจะมีการจัดรูปแบบหน้า font อักษร และจำนวนหน้าของบทความวิจัยที่แตกต่างกัน ซึ่งมีการสั่งงานเพื่อลงวารสารที่ใดแล้วนั้น จะจัดทำตามรูปแบบของวารสารนั้นๆ (หากมีการแก้ไขงานของวารสารฉบับนั้น จะทำการแก้ไขให้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบบทความวิจัยให้ในครั้งแรกค่ะ) แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเลือกที่จะไปลงวารสารสถาบันการศึกษาอื่น ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท เนื่องจากอาจมีการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดหน้า และ font ของบทความวิจัย รวมถึงอาจมีการปรับเปลี่ยนจำนวนหน้าของบทความด้วยค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ส่งชื่อวารสารที่จะลงบทความวิจัย+รูปแบบบทความวิจัย+ไฟล์งานวิจัย 5 บท(ทำการประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน)

2

จัดทำบทความตามระยะเวลาที่กำหนด

3

ส่งงานให้ตรวจสอบ (หากต้องการแก้ไขงานจะทำการแก้ไขให้อย่างเร่งด่วน)

4

ส่งงานเพื่อขอคำอนุมัติงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,500
5.0(14)
คัดลอกสำเร็จ