จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
f2aad0c5-d5af-434a-aa8f-9af51fe204e6.jpg
1/6
ดูผลงาน

รับทำบัญชี | ยื่นภาษี| ปิดงบการเงิน |

ตัวช่วยสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการจะเติบโตอย่างมั่นคง คือ นักบัญชี และที่ปรึกษาที่มีความสามารถด้านการวางระบบเอกสาร|บัญชี|ภาษี|การเงิน|โปรแกรม| หน้าที่หลักคือการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบรายได้-รายจ่ายของกิจการให้ผู้บริหารสามารถนำไปวางแผนทางธุรกิจได้ ยื่นภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด และช่วยวางแผนแนะนำสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สามารถทำได้อย่างถูกต้องและให้ได้รับอย่างสูงสุดอีกด้วย เราจะอำนวยความสะดวกเจ้าของธุรกิจ ให้ไม่ต้องมาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง ให้เจ้าของธุรกิจมีเวลาให้กับเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญยิ่งกว่า **ราคาตามการเสนอราคานี้สำหรับค่าทำบัญชีเท่านั้น **ราคาผู้ตรวจสอบบัญชีชำระโดยตรง ไม่บวกเพิ่มค่ะ

ตัวช่วยสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการจะเติบโตอย่างมั่นคง คือ นักบัญชี และที่ปรึกษาที่มีความสามารถด้านการวางระบบเอกสาร|บัญชี...ดูเพิ่มเติม

asaccount

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 5 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 16/09/2019

รายละเอียดการให้บริการ
ค่าทำบัญชี+ปิดงบการเงิน (งบเปล่า/งบไม่มีรายได้)

1.งบการเงิน พร้อมหน้ารายงานผู้สอบบัญชี 2.ยื่นงบการเงิน บอจ.5 แบบภาษี ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ และกรมสรรพากร ด้วยระบบ Internet 2.เอกสารตามข้อ1 จัดส่ง PDF File ทาง Mail 3.เอกสารตามข้อ1และ2 จัดส่งทางไปรษณีย์ เมื่อยื่นงบ และกรมอนุมัติเรียบร้อย (ราคาบริการนี้เป็นค่าทำบัญชีสำหรับงบเปล่าตลอดงาน ไม่มีบวกเพิ่มอีกค่ะ) (ค่าผู้สอบบัญชี 4,500 บาท ชำระกับผู้สอบบัญชีได้เลยค่ะ)

ทำงาน 45 วัน
฿2,900
ค่าทำบัญชีรายเดือน (เฉลี่ยจำนวนเอกสารไม่เกิน 10รายการ/เดือน)

1.ยื่นแบบภาษีประจำเดือน 2.บันทึกบัญชีสมุดรายวันซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย-ทั่วไป (เราทำงานเป็นปัจจุบันไม่รอทำสิ้นปี ข้อมูลอัพเดททุกเดือนค่ะ) 3.จัดทำงบกำไรขาดทุนผลประกอบการ 6เดือน สำหรับยื่นแบบภาษีกลางปี ภงด.51 **สิ้นปีจัดทำกระดาษทำการ /ปิดงบการเงิน /ผู้สอบออกหน้ารายงาน /ยื่นแบบภาษี ภงด.50 /นำส่ง บอจ.5 /สบช.3 / นำส่งกรมพัฒนฯ กรมสรรพากร มีค่าใช้จ่ายต่างหากตามเรทรายได้นะคะ (สามารถประมาณค่าใช้จ่ายให้ก่อนได้ค่ะ จากรายการค้าปัจจุบัน)

ทำงาน 10 วัน
฿1,000
ค่าทำบัญชีรายเดือน (ไม่เกิน 30 รายการต่อเดือน)

1.ยื่นแบบภาษีประจำเดือน 2.บันทึกบัญชีสมุดรายวันซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย-ทั่วไป (เราทำงานเป็นปัจจุบันไม่รอทำสิ้นปี ข้อมูลอัพเดททุกเดือนค่ะ) 3.จัดทำงบกำไรขาดทุนผลประกอบการ 6เดือน สำหรับยื่นแบบภาษีกลางปี ภงด.51 **สิ้นปีจัดทำกระดาษทำการ /ปิดงบการเงิน /ผู้สอบออกหน้ารายงาน /ยื่นแบบภาษี ภงด.50 /นำส่ง บอจ.5 /สบช.3 / นำส่งกรมพัฒนฯ กรมสรรพากร มีค่าใช้จ่ายต่างหากตามเรทรายได้นะคะ (สามารถประมาณค่าใช้จ่ายให้ก่อนได้ค่ะ จากรายการค้าปัจจุบัน)

ทำงาน 10 วัน
฿3,500
ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบถามรายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ/ลักษณะการดำเนินธุรกิจ/จำนวนรายการค้าต่อเดือน

2

แจ้งค่าใช้จ่าย ขอบเขตงานที่จัดทำให้ลูกค้ารายเดือน รายปี และแจ้งสิ่งที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมส่งให้

3

ลูกค้ารายเดือน จัดส่งเอกสารถึงผู้ทำบัญชีภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน /ลูกค้ารายปี จัดส่งปีละ 2ครึ่ง เพื่อจัดทำบัญชียื่นแบบภาษีกลางปี และสิ้นปีพร้อมปิดงบการเงิน

4

บันทึกบัญชีซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย-ทั่วไป ตามมาตรฐานบัญชี จัดส่งข้อมูลแจ้งชำระค่าภาษีและค่าบริการรายเดือน

5

เมื่อสิ้นรอบบัญชี ปรับปรุงรายการค้างรับ-ค้างจ่าย-ทั่วไป ออกกระดาษทำการ รายละเอียดประกอบงบการเงิน และจัดเตรียมเอกสารให้ผู้สอบบัญชี

6

ส่งกราฟงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี ลูกค้าคอนเฟิร์ม เพื่อให้ผู้สอบบัญชีออกหน้ารายงานและจัดส่งงบการเงินตัวจริงมาให้ผู้ทำบัญชี

7

นำส่งงบการเงินต่อกรมสรรพากร พร้อมแบบภาษี ภ.ง.ด.50 ด้วยระบบ Internet

8

นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจฯ พร้อม บอจ.5 สบช.3 ด้วยระบบ Internet

9

เมื่อกรมสรรพากรออกใบเสร็จ และกรมพัฒนาธุรกิจฯอนุมัติงบ ส่งงบการเงิน เอกสารต่างๆคืนลูกค้าทั้งหมด

10

นำส่ง Soft File เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าทาง Mail

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
คัดลอกสำเร็จ