จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
22009e40-f5c6-437c-90f9-9d35a77ca4ef.jpg
1/5
ดูผลงาน

Data Warehouse

รับพัฒนาหรือเขียนโปรม และสอนอบรมด้วยเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ ดังนี้ 1. SAS Data Integration 2. SAS Enterprice Guide -> Base SAS, Proc SQL, SAS Macros 3. DB2 -> Stored procedure, Function, Trigger, Query script 4. SQL Server Integration Service (SSIS) 5. SQL Server Analysis Service (SSAS) 6. SQL Server Report Service (SSRS) 7. SQL Server -> Stored procedure, Function, Trigger, Query script 8. PL/SQL -> Stored procedure, Function, Trigger, Query script

รับพัฒนาหรือเขียนโปรม และสอนอบรมด้วยเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ ดังนี้ 1. SAS Data Integration 2. SAS Enterprice Guide -> Ba...ดูเพิ่มเติม

arkapon17

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็ว
100%
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
24 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ราคาและระยะเวลาในการพัฒนา ขึ้นอยู่กับความยากง่ายหรือความซับซ้อน ตามรายละเอียดของงานนั้นๆ โดยจะแจ้งให้ทางลูกค้าทราบ (ใบเสนอราคา) หลังส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรงตามความต้องการที่ได้ตกลงไว้แต่แรก แก้ไขให้ฟรี แต่ข้อผิดพลาดนั้นๆ ต้องอยู่ในขอบเขตของงานที่ได้ตกลงไว้แต่แรก ประกันผลงาน 90 วัน แก้ไขบั๊กให้ฟรี สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อส่งมอบงาน (ตามที่ตกลงก่อนเริ่มงาน) 1. SAS Package file 2. SAS Program file 3. SQL Script file 4. SSIS Package file 5. SSRS file

ทำงาน 3 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

สำหรับการแก้ไขงาน หรือเพิ่มเติม/อัพเดทงานเดิม จากผู้พัฒนาอื่นหรือทางผู้พัฒนาเอง (Luckyman17) จะถูกประเมินราคาและระยะเวลาจากความต้องการ/ความยากง่ายของงานที่ลูกค้าต้องการ โดยจะแจ้งให้ทางลูกค้าทราบก่อนการปฏิบัติงานครับ

ขั้นตอนการทำงาน
1

Get requirement ลูกค้าส่งรายละเอียด/ขอบเขต/ความต้องการ/เงื่อนไข เพื่อประเมินราคาและระยะเวลาการพัฒนาหรือการแก้ไขครับ

2

Develop ผู้พัฒนา/ฟรีแลนซ์ เสนอราคาพร้อมระยะเวลาการพัฒนาหรือแก้ไขครับ

3

Transfer ผู้พัฒนา/ฟรีแลนซ์ ส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนดครับ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
5.0(3)
คัดลอกสำเร็จ