จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
6b59a142-9c15-42aa-8344-a4a98a580639.jpg
1/6
ดูผลงาน

จดทะเบียนบริษัทถูกสุดๆ

ด่วน! จดทะเบียนบริษัท ลดสุดๆ วันนี้-31 ม.ค.63 ++แถมฟรี ยื่นขอจดภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)ทางInternet(กรณีลูกค้าต้องการ) งานเสร็จภายใน1วัน(และรอกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอนุมัติอีก1วัน)

ด่วน! จดทะเบียนบริษัท ลดสุดๆ วันนี้-31 ม.ค.63 ++แถมฟรี ยื่นขอจดภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)ทางInternet(กรณีลูกค้าต้องการ) งานเส...ดูเพิ่มเติม

apkbusines

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
46 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
165 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
บริการจดทะเบียน

บริการจดทะเบียน(ลูกค้าจ่ายค่าธรรมเนียมเองและคัดเอกสาร) หลังจดทะเบียนจะได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ เอกสารหนังสือสำคัญต่างๆ บอจ1 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง(บอจ.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) หนังสือบริคณห์สนธิ(บอจ.2) ข้อบังคับ และอื่นๆที่สำคัญ ใบเสร็จค่าธรรมเนียมและอากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทำงาน 2 วัน
฿2,500
จดทะเบียนรวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง

บริการ(รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง) หนังสือสำคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ เอกสารหนังสือสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆของบริษัท ได้แก่ บอจ1 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง(บอจ.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) หนังสือบริคณห์สนธิ(บอจ.2) ข้อบังคับ และรายงานประชุมจัดตั้งบริษัท ใบเสร็จค่าธรรมเนียมและอากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทำงาน 2 วัน
฿7,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

7,500 ฿ ค่าบริการ+รวมค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนครบทุกอย่าง(ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ค่าคัดเอกสาร บอจ.1 บอจ.2(หนังสือบริคณห์) หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ บอจ.3 บอจ.5 (รายชื่อผู้ถือหุ้น) จัดส่งไปรษณีย์(EMS)ให้ลูกค้า หลังจากจดทะเบียนเสร็จสิ้นและได้รับเลขนิติบุคคลจากนายทะเบียน

ขั้นตอนการทำงาน
1

รายละเอียดต่างๆธุรกิจ

2

ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า

3

ลูกค้าเตรียมชื่อนิติบุคคลที่จะขอจดทะเบียน เพื่อยื่นขอตรวจสอบเพื่อไม่ให้ซ้ำกันกับห้าง บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ

4

รายละเอียดอื่นๆและเอกสารประกอบการจดทะเบียน เมื่อครบถ้วนเริ่มดำเนินการจดทะเบียนได้เลย

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
5.0(38)
คัดลอกสำเร็จ