จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
d444ddef-b88f-41d2-a501-306299167921.jpg
1/7
ดูผลงาน

รับทำบัญชี ยื่นภาษี(ครบวงจร) ฟรี++วางแผนภาษีและให้คำปรึกษา

บริการการรับทำบัญชี • บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ • บันทึกบัญชีตามมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมบัญชี • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1 3 53) • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30) • จัดทำรายงานภาษีซื้อและขายประจำเดือน • จัดทำรายงานภาษีซื้อและขายประจำเดือน + ยื่นแบบประกันสังคม + ปิดงบการเงินรายเดือน เพื่อวิเคราะห์ผลประกอบการได้ทันเวลา ด้านการยื่นแบบประจำปี • จัดทำและยื่นภาษีกลางปี (ภงด.51) และภาษีสิ้นปี (ภงด.50) ทางอินเตอร์เน็ต • จัดทำ และยื่นงบต่อกระทรวงพาณิชย์ e-filing • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้

บริการการรับทำบัญชี • บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ • บันทึกบัญชีตามมาตรฐาน ด้วย...ดูเพิ่มเติม

apkbusines

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
12 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
125 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
รับทำบัญชีคุณภาพดี เพื่อSME

ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท •บันทึกรายการบัญชี (ไม่เกิน 20 ชุด) •จัดทำสมุดบัญชีซื้อ ขายรับ-จ่ายเงิน •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียด •จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบด้านทรัพย์สิน(ธนาคาร ลูกหนี้ฯลฯ) หนี้สิน(เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่าค้างจ่ายฯลฯ) +รายงายงบการเงิน(งบบริหาร) •จัดทำ ภงด.1,3,53,51,50, และ E-filling • นำส่งประกันสังคม

ทำงาน 3 วัน
฿1,500
รับทำบัญชีรายเดือน (ปริมาณเอกสารมากขึ้น)

ปริมาณเอกสารต่อเดือน ค่าบริการรายเดือน(บาท) 1 ไม่เกิน 35 รายการ 2,500 2 ไม่เกิน 50 รายการ 4,000 3 ไม่เกิน 80 รายการ 6,000 4 ไม่กิน 100 รายการ 8,000 5 ไม่กิน 200 รายการ 9,000 •บันทึกรายการบัญชี •จัดทำสมุดบัญชีซื้อ ขายรับ-จ่ายเงิน •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เ •จัดทำ ภงด.1,3,53,51,50, และ E-filling • ประกันสังคม

ทำงาน 5 วัน
฿2,500
รับทำบัญชีรายปี (ปริมาณเอกสารมากขึ้น)

ปริมาณเอกสาร ค่าบริการต่อปี(บาท) 1 ไม่เกิน 20 รายการ 4,000 บาท 2 ไม่เกิน 50 รายการ 8,000 บาท 3 ไม่เกิน 100 รายการ 12,000 บาท 4 ไม่เกิน 200 รายการ 20,000 บาท บริการดังนี้ •บันทึกรายการบัญชี •จัดทำสมุดบัญชีซื้อ ขายรับ-จ่ายเงิน •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เ • ภงด51,50, และ E-filling

ทำงาน 15 วัน
฿4,000
ขั้นตอนการทำงาน
1

• ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและระยะเวลาสำหรับการให้บริการ

2

• เสนองานและราคาค่าบริการตามความต้องการ

3

• จัดทำสัญญาข้อตกลงให้ชัดเจนรวมทั้งรายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง

4

• หลังลงนามในสัญญา พร้อมเริ่มงานทันที ไม่ว่าบริการรายเดือน หรือรายปี

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,500
5.0(7)
คัดลอกสำเร็จ