จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
cfa0a7af-7c49-44d6-abed-6f8a832d62ab.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับทำแบบสอบถามคนจีนออนไลน์ หาคนจีนตอบแบบสอบถามพร้อมแปลจีน

รับทำแบบสอบถามคนจีนออนไลน์ หาคนจีนตอบแบบสอบถาม สำรวจตลาด แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ แบบสอบถามชีวิตประจำวัน การใช้สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ รับทุกรูปแบบค่ะ หาคนจีนตอบแบบสอบถามรวมแปลเป็นภาษาจีน ไม่รับคิดแบบสอบถามนะคะ 10 ข้อ+ 30คน พร้อมแปลเป็นจีน 950 บาท 20 ข้อ+ 40คน พร้อมแปลเป็นจีน 1750 บาท ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อและจำนวนคนความยากง่ายในการแปลค่ะ ไฟล์จะส่งเป็น link และ รูปภาพ ให้ค่ะ

รับทำแบบสอบถามคนจีนออนไลน์ หาคนจีนตอบแบบสอบถาม สำรวจตลาด แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ แบบสอบถามชีวิตประจำวัน การใช้สินค้าอุปโภค...ดูเพิ่มเติม

annchinese

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 2 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
รับทำแบบสอบถามคนจีนออนไลน์ หาคนจีนตอบแบบสอบถามพร้อมแปลจีน 2

รับทำแบบสอบถามคนจีนออนไลน์ หาคนจีนตอบแบบสอบถาม สำรวจตลาด แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ แบบสอบถามชีวิตประจำวัน การใช้สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ รับทุกรูปแบบค่ะ หาคนจีนตอบแบบสอบถามรวมแปลเป็นภาษาจีน ไม่รับคิดแบบสอบถามนะคะ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อและจำนวนคนความยากง่ายในการแปลค่ะ ไฟล์จะส่งเป็น link และ รูปภาพ ให้ค่ะ เวลาทำงานอาจเสร็จเร็วกว่าหรืออาจเสร็จช้ากว่ากำหนดไม่มาก

ทำงาน 7 วัน
฿950
รับทำแบบสอบถามคนจีนออนไลน์ หาคนจีนตอบแบบสอบถามพร้อมแปลจีน 1

รับทำแบบสอบถามคนจีนออนไลน์ หาคนจีนตอบแบบสอบถาม สำรวจตลาด แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ แบบสอบถามชีวิตประจำวัน การใช้สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ รับทุกรูปแบบค่ะ หาคนจีนตอบแบบสอบถามรวมแปลเป็นภาษาจีน ไม่รับคิดแบบสอบถามนะคะ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อและจำนวนคนความยากง่ายในการแปลค่ะ ไฟล์จะส่งเป็น link และ รูปภาพ ให้ค่ะ เวลาทำงานอาจเสร็จเร็วกว่าหรืออาจเสร็จช้ากว่ากำหนดไม่มาก

ทำงาน 7 วัน
฿1,750
ขั้นตอนการทำงาน
1

รับเนื้อหาเพื่อประเมินงาน

2

ประเมินราคา

3

ลูกค้าชำระเงิน

4

เริ่มทำงาน ระยะเวลาทำงานประมาณ 7 วัน

5

ส่งงาน สามารถแก้ได้ภายใน 3 วัน

6

ยืนยันการทำงานและประเมินคะแนน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿950
คัดลอกสำเร็จ